reclama youtube lumeasatuluitv
update 26 Sep 2022

Peste 1000 de teste pentru SARS-Cov-2 efectuate de IDSA

Din data de 27 martie anul curent, în baza protocolului încheiat între Institutul de Diagnostic și Sănătate Animală (IDSA) și Ministerul Sănătății, prin Spitalul Universitar de Urgenţă Bucureşti (SUUB), în cadrul IDSA sunt procesate teste pentru Coronavirus SARS-Cov-2.

Până la această dată, au fost prelucrate primele 1000 de teste la IDSA, dar numărul lor ar putea crește.

În condiţiile evoluţiei pandemiei COVID-19, IDSA şi-a manifestat încă de la început disponibilitatea pentru a acorda sprijin serviciilor sanitare din România, prin implicarea sa activă în testările de detecţie a noului Coronavirus SARS-CoV-2, efectuate în paralel cu testările specifice pentru diagnosticul pestei porcine africane, pestei porcine clasice, influenței aviare, rabiei,... etc.

IDSA este Institutul Naţional de Referinţă al României pentru sănătatea și bunăstarea animalelor, aflat în subordinea Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor (ANSVSA), coordonând tehnic și metodologic rețeaua de laboratoare sanitare veterinare de stat din România. Institutul funcţionează ca laborator naţional de referinţă în controalele oficiale efectuate prin supravegherea și diagnosticul de laborator pentru: bolile specifice animalelor și zoonozelor, detecţia organismelor modificate genetic şi medicina legală veterinară.

IDSA se află sub dublă acreditare RENAR: începând cu anul 2003 conform cu SR EN ISO/IEC 17025 şi începând cu anul 2016, conform cu SR EN ISO/CEI 17043, fiind dotat cu echipamente performante, etalonate, verificate şi cu mentenanţă asigurată, ce răspund exigenţelor tehnice prestabilite pentru funcţionarea în regim de medie şi înaltă biosecuritate. Personalul IDSA are o înaltă calificare, fiind instruit în cadrul laboratoarelor internaţionale şi comunitare de referinţă.

Date fiind dotarea pe profilul de biologie moleculară, competența și experienţa specialiştilor și, nu în ultimul rând, existența în cadrul IDSA a unei incinte de înaltă biosecuritate nivel 3 ce funcţionează cu aprobarea Comisiei Europeane, IDSA poate asigura efectuarea a minim 200 de teste pe zi, pentru detecția genomului SARS COV 2 prin tehnica Real Time RT-PCR.

Ţinând seama de suportul acordat de Comisia Națională pentru Controlul Activităților Nucleare (CNCAN) şi de Agenţia Nucleară şi pentru Deşeuri Radioactive (ANDR) pentru dotarea IDSA cu echipamente specifice suplimentare de la International Atomic Energy Agency (IAEA), numărul testărilor pentru detecția genomului SARS COV 2 , la IDSA, ar putea creşte semnificativ.

Sursa: idah.ro

Articole înrudite