ipso martie2021    reclama youtube lumeasatuluitv
update 6 Mar 2021

Sistemul de trasabilitate pentru produsele de tutun - data scadentă, 31 decembrie 2019

Legea nr. 201/2016 spune că „toţi operatorii economici implicaţi în comerţul cu produse din tutun, de la producător până la ultimul operator economic, înainte de primul punct de vânzare cu amănuntul, au obligaţia de a înregistra intrarea tuturor pachetelor unitare aflate în posesia lor, precum şi toate mişcările intermediare şi ieşirea finală a pachetelor unitare din posesia lor. Această obligaţie poate fi îndeplinită prin marcarea şi înregistrarea ambalajelor sub formă agregată, precum cartuşe, baxuri sau paleţi, cu condiţia ca urmărirea şi asigurarea trasabilităţii tuturor pachetelor unitare să fie în continuare posibile.“ În decembrie 2017 Comisia Europeană anunța faptul că va fi aplicată o legislație secundară privind sistemul de trasabilitate a produsului din tutun. România va trebui, de asemenea, să se adapteze acestor noi reguli de funcționare de pe piața tutunului, iar data limită până la care se acceptă adaptarea completă la sistemul de trasabilitate a produselor din tutun este 31 decembrie 2019.

Cum se va face monitorizarea

Pentru a combate traficul și evaziunea fiscală din industria tutunului, potrivit reglementărilor noi impuse începând cu 20 mai 2019, sistemul de trasabilitate a ţigaretelor şi tutunului de rulat în ţigarete presupune existența unui identificator unic. Acesta va fi în fapt o etichetă care să conţină un prefix, serie/număr, cod produs și dată. Cu alte cuvinte, pe pachetele de țigarete produse în state membre ale Uniunii Europene și care vor fi comercializate pe piața europeană sau care vor pleca spre export vor fi înscrise informații privind data producerii, locul de proveniență și destinația pachetului respectiv. În completare, Comisia Europeană a anunțat că acest sistem de trasabilitate este valabil și în cazul produselor din tutun care nu sunt produse în UE, dar care sunt în liberă circulație pe această piață. Astfel, formalitățile vamale privind punerea în liberă circulație vor fi precedate de obligația aplicării identificatorului unic. Fără acest identificator unic, accesul produselor din tutun importate pe piața europeană va fi restricționat.

Operatorii români vor solicita coduri unice emitenților autorizați din alte state UE

Colectarea tuturor acestor date le va reveni producătorilor, importatorilor și distribuitorilor de produse din tutun. Ulterior, aceștia vor transfera aceste date către un furnizor independent nominalizat de autoritățile europene. Practic, având aceste informații, circuitul produselor pe întregul lanţ comercial, pornind de la producător la retailer, poate fi monitorizat și astfel autoritățile vor ști care este situația tranzacțiilor legale cu tutun. În ceea ce privește emiterea identificatorului unic, în România Imprimeria Națională este cea care va avea această misiune. Deocamdată însă sistemul dezvoltat permite doar o preînregistrare a agenților economici, ceea ce înseamnă că scopul Imprimeriei Naționale este acela de a colecta datele necesare pentru a realiza ulterior codurile unice. Pentru a obține acel identificator unic, operatorii economici români vor trebui să se adreseze emitenților de identificatori unici autorizați în alte state membre. Data limită pentru alinierea la noile reguli este 31 decembrie 2019. Începând cu această dată Comisia Europeană are pretenția ca sistemul de trasabilitate a produselor din tutun să fie funcțional în totalitate.

Stocurile neconforme pot fi valorificate până pe 19 mai 2020

Însă, atunci când a fost gândit acest sistem de trasabilitate s-a ținut seama și de faptul că există posibilitatea ca în lanțul de producție și aprovizionare cu produse din tutun să existe, la momentul în care se cere ca sistemul să fie complet funcțional, stocuri nevalorificate. În această situație se va aproba o derogare, în sensul că va fi permisă comercializarea stocurile de produse neconforme (fabricate în UE sau importate înainte de 20 mai 2019 și nemarcate) până pe date de 19 mai 2020. Ulterior, produsele care nu respectă normele sistemului de trasabilitate vor fi confiscate de pe piață, iar operatorii economici vor primi amenzi contravenționale sau li se vor bloca tranzacțiile. În contextul funcționării sistemului de trasabilitate a produselor din tutun, operatorii de transport din domeniu vor fi nevoiți să scaneze și să transmită electronic datele despre produsele de tutun transportate, rutele preconizate, cantități, iar retailerii care vând direct către consumatorii finali trebuie să obțină un cod de identificare a locației. Ulterior, informațiile sunt folosite pentru a putea recepționa produsele de la alți operatori economici.

  • Identificatorul unic permite ca toate pachetele unitare de produse din tutun introduse pe piață să fie înregistrate şi urmărite pe întreg teritoriul UE, iar în același timp, elementele de securitate conţinute de timbru permit autorităților competente ale statelor membre să verifice autenticitatea produselor din tutun.
  • Fiecare operator economic din lanțul de distribuție a tutunului va trebui să îşi adapteze sistemele operaționale și logistice pentru a respecta cerințele prevăzute privind trasabilitatea şi să pregătească și să evalueze modul în care va decurge operaţiunea de scanare a produselor din tutun: (țigaretele și tutunul de rulat în ţigarete roll-your-own) ce va influenţa activitatea curentă, de ex. sosirea şi expedierea produselor dintr-o unitate către următorul operator economic.

Laura ZMARANDA