Logo
Imprimă această pagină

Lucrări de îngrijire la viţa-de-vie în luna iunie

În plantaţiile de viţă-de-vie, luna iunie continuă cu o serie de lucrări în verde, intervenţii agrotehnice şi tratamente împotriva bolilor şi dăunătorilor. Cum sunt ele aplicate în mod practic ne spune ing. Iulian Zafiu (foto), de la SERVE, o societate înfiinţată în anul 1993 de contele francez Guy Tyrel de Poix, care mai deţine o plantaţie în Corsica, iar în România exploatează 110 ha la Ceptura-Prahova, parte a podgoriei Dealu Mare, şi la Cogealac-Babadag, în judeţul Tulcea.

Plivitul şi dirijatul lăstarilor

„La ora la care vorbim – ne spunea ing. Zafiu, specialist la această societate din 2007, viţa-de-vie se află, în podgoria Dealu Mare sau cel puţin în Ceptura, în fenofaza de început de înflorire. Pentru luna iunie, efectuăm două intervenţii în verde:

• plivitul lăstarilor este o operație prin care lăstarii crescuți de la baza butucului, de la nivelul punctului de altoire, sunt eliminați. De obicei acești lăstari sunt sterili, dar sunt situații în care, dacă aceștia provin de pe un cep, pot avea struguri. Lăstarii trebuie eliminați pentru că sunt în contact direct cu solul, de unde pot fi infestați cu boli criptogamice sau cu dăunători. Pe de altă parte, având în vedere circuitul sevei în butuc, aceștia sunt hrăniți primii, fiind în concurență directă cu ceilalți lăstari de pe butuc. Practic, iau hrana organelor care ne interesează direct pentru nivelul şi calitatea producţiei;

• dirijatul I, intervenţie care se face de cele mai multe ori concomitent cu plivitul lăstarilor, este operația prin care lăstarii sunt conduși printre primul rând de sârme duble. Este foarte important ca această lucrare să fie executată la timp, deoarece, prin întârzierea ei, pot surveni pierderi de producție și de lăstari, care asigură rodul pentru anul următor.“

În general, legatul sau dirijarea lăstarilor se efectuează de 2-3 ori în timpul perioadei de vegetaţie. Intervenţia este absolut necesară deoarece lăstarii au ţesuturile mecanice slab dezvoltate, iar atunci când ating o anumită lungime, peste 40-60 cm, nu se mai pot susţine singuri, se apleacă, fapt care favorizează atacul bolilor şi dăunătorilor, dar împiedică şi executarea ulterioară a altor lucrări de întreţinere în plantaţii. Prin dirijarea lăstarilor se asigură o mai bună repartiţie în spaţiu a frunzelor, aspect care favorizează activitatea fotosintetică şi, implicit, calitatea producţiei. Teoretic, primul legat se face după înflorit, când lăstarii au 40-60 cm, perioadă care coincide cu mijlocul sau sfârşitul lunii mai, al doilea se efectuează în luna iunie, iar al treilea înainte de intrarea strugurilor în pârgă (final de iulie, început de august). Unii specialişti recomandă patru astfel de lucrări: primul înainte de înflorit, al doilea, după înflorit, următoarele fiind executate în iulie şi august. Ultima variantă este însă neeconomică.

Copilitul

Din raţiuni de ordin economic, copilitul este o lucrare exclusă din plantaţiile industriale. De altfel, la unele soiuri de masă (Cardinal, Perla de Csaba), strugurii dezvoltaţi pe copili reuşesc să ajungă la maturitate, cu sporul de producţie corespunzător. Lucrarea este recomandată deoarece contribuie la micşorarea masei vegetative şi reduce gradul de umbrire a lăstarilor principali. Copilitul constă în scurtarea (mai rar suprimarea) lăstarilor anticipaţi, formaţi din mugurii de vară, la subsuoara frunzelor, atunci când copilii au 6-7 frunze. Ei vor fi retezaţi la 4-5 frunze, deoarece partea rămasă pe lăstari ajută la hrănirea şi diferenţierea mai bună a ochilor de iarnă situaţi la baza lor. Copilitul se execută odată cu al doilea sau al treilea legat.

Prăşitul manual şi mecanic

„În perioada de vegetaţie a viţei-de-vie este foarte important ca solul să fie menţinut afânat şi curat de buruieni. Pentru aceasta vom executa săpatul manual pe rând, cu rol în eliminarea buruienilor din plantație. Este o lucrare indispensabilă,  fiindcă buruienile, mai ales când sunt în număr mare şi mai cu seamă în anii secetoşi, cum se prefigurează a fi acesta, vor consuma din apa din orizontul 0-30 cm, provocând şi uscarea accentuată a solului. Prășitul mecanic se execută cu tractoarele  viticole în agregat cu pluguri sau palpatoare (utilaje specifice pentru cultura viței-de-vie). Această lucrare va fi repetată ori de câte ori este nevoie, pentru distrugerea buruienilor și pentru a întrerupe capilaritatea şi crăpăturile din sol, cauzate de secetă. În anii secetoși, lucrarea de prășit se efectuează la adâncime mică, mobilizând un strat superficial de sol. O alternativă la prășitul repetat între rânduri este menținerea plantaţiei în benzi  înierbate  alternativ, adică vom avea un rând prăşit şi unul înierbat, cu avantaje deja consacrate.“

Tratamentele fitosanitare

Înainte de începerea înfloritului și după scuturarea florilor sunt obligatorii tratamentele „de siguranță“, cu produse care să asigure o protecție pe toată perioada înfloritului şi imediat după. Specialistul de la SERVE ne recomandă următoarele tratamente:

– Înainte de înflorit se folosesc produsele Verita (produs sistemic împotriva manei, doză 2-2,5 kg/ha, în funcţie de presiunea de infecţie), Kumulus (produs de contact împotriva făinării – 0,3%), Topas (produs sistemic împotriva făinării – 0,250 l/ha), Karate Zeon (insecticid împotriva moliei din generaţia 1-0,015%, respectiv 0,15 l/ha în 1.000 l sol/ha);

– După înflorit: Cabrio Top (produs sistemic împotriva manei, 1,5-2 l/ha), Flint Max (produs sistemic împotriva făinării – 0,16 kg/ha în 1.000 l apă), Kumulus (făinare), Rovral (produs de contact împotriva putregaiului cenuşiu – 1 l/ha). Cele două  tratamente „de siguranță“ sunt obligatorii în programul de combatere al SC Serve Ceptura.

Ar mai fi de reţinut că, pentru a evita trecerile repetate printre rândurile de viță-de-vie, este necesară o gamă de utilaje complexe și tractoare performante, care să reducă norma de motorină consumată pe hectar și, în același timp, să execute două operații la o trecere. De exemplu, erbicidare pe rând + prășit sau cârnit + tocat/prășit ori diverse alte combinații.

Această tehnologie pe care o folosim şi noi la SC Serve Ceptura ne permite să avem randamente foarte bune atât la folosirea utilajelor cât şi la optimizarea costurilor de producţie.“

Maria BOGDAN
REVISTA LUMEA SATULUI, NR.11, 1-15 IUNIE 2013

Revista Lumea Satului