Articole revista 02 Iunie 2013, 21:14

Tratamentele de vară în pomicultură

Scris de

În perioada de vară, pomicultura se confruntă cu o serie de fenomene negative care, dacă nu sunt cunoscute, nu pot fi evitate şi, în final, se ajunge la compromiterea recoltei. Căderea fiziologică şi atacul de boli şi dăunători sunt cele care trebuie tratate cu cea mai mare atenţie.

Deşi mecanismul intern al căderii fiziologice din luna iunie nu a fost pe deplin elucidat, cercetările efectuate în acest sens atestă rolul hormonilor de creştere (raportul giberelină – auxină), starea nutriţională (lipsa de fosfor şi potasiu pot accentua fenomenul şi implicit pierderile), principala cauză descoperită fiind însă insuficienţa apei şi, mai ales, seceta atmosferică (fructele au cuticula neformată şi pierd toată apa din celule).

De aceea este important ca, pe întreaga perioadă de vegetaţie, să irigăm diferenţiat pe specii, să fertilizăm cu mult fosfor şi, în ultima parte a acesteia, când fructele se află în faza de pârgă, să aplicăm îngrăşăminte pe bază de potasiu şi calciu.

Cât priveşte combaterea bolilor şi dăunătorilor, aceasta presupune o bună cunoaştere a biologiei acestora şi aprovizionarea din timp cu substanţe pe baza rezultatelor din ultimii ani. Pentru boli tratamentele se efectuează după ploaie şi la intrarea în pârgă, iar pentru dăunători se face un control săptămânal şi, în funcţie de numărul de generaţii determinate cu ajutorul capcanelor cu feromoni, se realizează graficul de zbor, în funcţie de care se aplică tratamentele. Dar, mai practic, acestea se realizează prin numărarea fructelor înţepate din 1.000 de bucăţi recoltate. Astfel, tratamentele se aplică numai dacă avem în luna iunie 5 fructe înţepate, în luna iulie 8 şi în august 10 fructe înţepate.

Pentru specia cireş vom aplica minimum trei tratamente cu fungicide din grupa tebuconazol, mancozeb, boscalid şi piraclostrobin. Pentru combaterea dăunătorilor, cum sunt cotarii, afidele şi viermele cireşului, se folosesc produse pe bază de spinosad, imidacloprid, tiacloprid, fără să uităm să adăugăm produse pe bază de calciu, fosfor, potasiu, alge şi hormoni de creştere.

Pentru speciile prun, piersic şi cais, care au dăunători comuni, este indicat să folosim produse pe bază de dodine, mancozeb, tebuconazol, odată cu care aplicăm şi îngrăşăminte foliare cu aceleaşi produse ca la cireş.

La măr vom combate rapănul şi făinarea, aplicând după fiecare ploaie tratamente cu produse care au în compoziţie ca substanţă activă ditianon, dodine, mancozeb, miclobutanil, meptildinocap. Tratamentele împotriva viermelui merelor, a minatoarelor, a păduchelui din San José se vor efectua cu produse care să nu stânjenească activitatea insectelor entomofile. Vom folosi de minimum două ori pe lună produse care au în compoziţie substanţe active ca: acetamiprid, alfacipermetrin, clorantraniliprol, spinosad, imidacloprid. Pentru a ajuta fructele trebuie să completăm toate tratamentele, aşa cum am mai spus, cu produse pe bază de calciu, potasiu şi microelemente, precum şi cu hormoni de creştere.

Petre EREMIA

REVISTA LUMEA SATULUI, NR.11, 1-15 IUNIE 2013


Evaluaţi acest articol
(1 Vot)

Copyrights © Lumea Satului

Redacţia:

Str. Moineşti nr. 12, Bl. 204, Sc. A, Ap. 4, sector 6, Bucureşti.
Pentru corespondenţă: OP 16, CP 39.
Tel/fax.: 021.311.37.11;
ISSN 1841-5148

Marketing, abonamente, difuzare
Tel: 031.410.07.45
- Nicusor Oprea Banu – 0752.150.146, 0722.271.338;

Compartiment financiar
– dr. Niculae Simion – 0741.217.627

Editura: ALT PRESS TOUR Bucureşti