Unbeaten 2021    reclama youtube lumeasatuluitv
update 26 Feb 2021

Aproape 20.000 de puieţi plantaţi în Luna Pădurii

În perioada 15 martie - 15 aprilie au avut loc activităţi de împădurire şi alte manifestări dedicate formării conştiinţei forestiere în rândul cetăţenilor, sub egida Lunii Plantării Arborilor.

S-a urmărit creşterea suprafeţelor de pădure, dar şi îmbunătăţirea spaţiilor verzi din localităţi, în special în marile aglomerări urbane.

În timpul lucrărilor de primăvară s-au făcut plantări pe 6.120 ha, dintre care 3.720 ha ale statului.

Campania s-a desfăşurat în toată ţara, cu sprijinul direcţiilor silvice şi implicarea voluntarilor din rândul cetăţenilor, elevilor, ONG-urilor.

Marcarea oficială a debutului acestui eveniment deosebit din viaţa silvicultorilor a avut loc la şantierul Gâscănoaia, de pe raza Ocolului Silvic (OS) Snagov, care aparţine de Direcţia Silvică (DS) Ilfov, din cadrul Regiei Naţionale a Pădurilor (RNP) – Romsilva.

Pe lângă conducerea RNP şi pădurari, au fost prezenţi Lucia Varga, ministru delegat pentru Ape, Păduri şi Piscicultură (din cadrul Ministerului Mediului şi Schimbărilor Climatice – MMSC), autorităţi locale, reprezentanţi ai pensionarilor silvici, ai sindicatelor din silvicultură, ai ONG-urilor de profil şi ai presei.

Toată lumea, fără excepţie, a pus mâna pe lopată şi a plantat puieţi forestieri, pe o suprafaţă de 2,91 ha.

Ce-i drept, greul a fost dus de silvicultori. Ei au pregătit terenul, l-au pichetat şi au săpat gropile.

La faţa locului, cunoscutul caricaturist Cristian Topan a inaugurat o expoziţie cu lucrări premiate în ţară şi străinătate, având ca temă pădurea.

Un act de cultură forestieră

„Astăzi are loc reîntinerirea unei părţi de pădure. Suprafaţa tăiată integral în urma programării a fost acoperită cu tei care ajunseseră la vârsta de exploatare. Dacă arboretul mai rămânea aici, urma să se degradeze. Aceasta este o procedură de înlocuire a copacilor vechi cu alţii tineri. Prin recoltarea masei lemnoase, noi facem un act de cultură forestieră. Fiecare dintre noi, cei prezenţi, îşi aduce contribuţia sa. Prin plantarea unui arbore avem garanţia că pădurea va dăinui“, a declarat Adam Crăciunescu, directorul general al Romsilva.

Conform domniei sale, accentul s-a pus pe regenerarea naturală, un proces mai scump şi mai laborios decât plantarea, dar mai eficient, mai productiv. Din acest motiv, în multe locuri, unde nu a fost posibilă regenerarea, a fost oprită exploatarea masei lemnoase, până în momentul în care va avea loc o fructificaţie la nivelul cerinţelor.

Directorul general a adăugat că, dacă timpul permite, toată acţiunea de plantare programată în 2013 se va încheia în această primăvară, până pe 15 aprilie.

Echilibrul între om şi natură

„Am venit astăzi aici pentru a transmite un mesaj despre cât este de important să păstrăm echilibrul între om şi natură. Dumnezeu a dat viaţă planetei, iar noi vom trăi atâta vreme cât codrul va dăinui. Pe de o parte, vrem să conştientizăm cetăţenii, iar, pe de altă parte, autorităţile care au un rol în protejarea pădurii“, a spus Lucia Varga.

Ministrul delegat pentru Ape, Păduri şi Piscicultură a menţionat că, în aceeaşi perioadă, s-a derulat şi proiectul „Plantează un copac pentru sănătatea ta“. Astfel s-a dorit, în primul rând, conştientizarea de către cetăţeni a importanţei arborilor pentru protejarea mediului în care trăim, dar mai ales pentru sănătatea noastră, a fiecăruia.

Specii plantate

Dumitru Voicu, directorul DS Ilfov, a reamintit că, pentru prima dată, problema importanţei sădirii arborilor s-a pus în 1852, în SUA. Modelul a fost preluat şi de Europa, în anul 1901, când s-a stabilit o zi pentru acest scop. La noi în ţară, în 1953, s-a stabilit prin lege ca perioada martie-aprilie să fie numită Luna Pădurii.

În continuare a prezentat direcţia silvică pe care o conduce şi care administrează o parte din vechii Codrii ai Vlăsiei. Din acest motiv, specia cea mai răspândită este stejarul.

Liliana Badea, şeful OS Snagov, a prezentat date tehnice despre şantierul de împădurire. Astfel am aflat că formula de împădurire este 60% stejar, 20% frasin şi tei, 20% măr pădureţ şi corcoduş. Schema reprezintă asortimentul speciilor de arbori şi arbuşti care intră în alcătuirea culturii forestiere. Distanţa între rânduri este de 2 m, iar între puieţi pe rând, de 0,75 m. Au fost plantaţi 6.700 de puieţi/ha, în total peste 19.430.

Ni s-a mai spus că şantierul de împădurire face parte din trupul de pădure Balta Neagră, pe care se află fondul de vânătoare GVS nr. 12 Brânzeasca, principalele specii de vânat fiind mistreţul, căpriorul, iepurele şi fazanul.

Programul de împădurire pentru 2013

Adam Crăciunescu ne-a informat că programul de împăduri aferent anului 2013 prevede refacerea pădurilor pe o suprafaţă de 18.000 ha, faţă de aproximativ 15.000 ha în ultimii ani. În acest scop, RNP a alocat 100 milioane de lei din bugetul propriu.

„Din suprafaţa totală, prin plantări vom regenera 3.720 ha şi, prin rege­nerare naturală, restul.

În principal, intervenim acolo unde avem arborete derivate, în care specia principală s-a redus foarte mult.

Acolo extragem arboretul bătrân şi plantăm puieţi din specia principală. Pe de altă parte, este foarte important să păstrăm un echilibru ecologic“ – ne-a declarat directorul general al RNP.

Conform celor spuse, problema cea mai mare apare în zona de câmpie, în sudul ţării, unde pădurile acoperă suprafeţe restrânse, doar pâlcuri. Regimul pluviometric este foarte redus, nivelul pânzei freatice a scăzut deja, iar vara temperaturile sunt foarte ridicate.

Aici şi-a propus Romsilva să intervină. În primul rând, fondul actual nu trebuie lăsat să se degradeze prin îmbătrânire. Ca urmare, se urmăreşte întinerirea arboretelor cu specii autohtone, care se pot adapta mai bine la condiţiile pedoclimatice existente.

Cel mai potrivit este stejarul, pentru că are o înrădăcinare pivotantă, de adâncime mai mare, deci poate să reziste mai bine în timp, comparativ cu alte specii.

Potrivit afirmaţiilor sale, în zona de câmpie gradul de împădurire este de cel mult 8%, dar ar fi bine să se ajungă la cel puţin 12%.

Însă, în urma retrocedării terenurilor, este foarte greu ca proprietarii să fie convinşi să planteze perdele forestiere de protecţie a culturilor agricole. Poate că, în viitor, vor înţelege utilitatea pădurilor.

„Anul acesta vom planta aproape 20 milioane de puieţi. Toţi provin din pepinierele Romsilva. Vrem să utilizăm numai material săditor produs în România, specii valoroase, pentru că avem un fond genetic bun, astfel încât să obţinem rezultate bune la împăduriri“ – a adăugat directorul general al RNP.

Domnia sa a menţionat că, în 2013, Romsilva are un surplus de puieţi, din care peste un milion sunt destinaţi sponsorizărilor, iar 3-4 milioane, pentru vânzare.

Pe lângă speciile forestiere, Regia dispune de arbori şi arbuşti ornamentali. Preţurile diferă de la o direcţie silvică la alta, în funcţie de vârstă, dar sunt extrem de mici, comparativ cu cele ale materialului săditor similar, provenit din alte surse.

Traian Dobre
REVISTA LUMEA SATULUI, NR.9, 1-15 MAI 2013