ipso martie2021    reclama youtube lumeasatuluitv
update 3 Mar 2021

Tratamentele de primăvară în pomicultură

Printre principalele sectoare agricole, pomicultura este cunoscută ca fiind cea mai afectată de atacul bolilor şi dăunătorilor. În ultimii ani, atacul acestora s-a intensificat, un număr mare de agenţi patogeni făcându-şi simţită prezenţa mai mult sau mai puţin agresiv, în funcţie şi de condiţiile întâlnite. Numai la măr, de exemplu, se înregistrează 4-6 boli (rapăn, făinare, foc bacterian, monilioză etc.) şi 12-15 dăunători (păduchele din San José, viermele merelor, afide, acarieni, minatoare etc.).

Experienţa pe care am acumulat-o la ferma Lacu Rezi, verificată şi îmbunătăţită pe parcursul ultimilor 7 ani, arată că tratamentele de primăvară, executate corect şi diferenţiat pe specii, sunt esenţiale. Dacă intervenim corespunzător în această perioadă, numărul total de tratamente efectuate pe parcursul anului se reduce semnificativ, în total ajungându-se la sub 10 la măr şi cel mult şase la cais şi prun.

Iată ce tratamente cu insecto-fungicide şi îngrăşăminte foliare recomandăm pentru această perioadă la grupa de specii seminţoase.

Până la scuturarea petalelor, pentru combaterea viermelui merelor (Cydia pomonella) şi moliei pieliţei fructelor (Adoxophyes orana), se vor amplasa la fiecare hectar câte 1.000 de bucăţi difuzoare cu feromoni de tipul Isomate C, iar pentru prevenirea şi combaterea moliei miniere (Cameraria ohridella) se vor amplasa la fiecare hectar câte 10 capcane AtraScit. În plus, la toate speciile trebuie să avem grijă ca, după fiecare dimineaţă cu ceaţă şi/sau ploaie, în maximum 36 de ore, să stropim cu Captan sau Dodine şi, în lipsa acestora, cu zeamă bordeleză, pentru prevenirea bolilor cauzate de ciuperci.

Petre EREMIA
REVISTA LUMEA SATULUI, NR.7, 1-15 APRILIE 2013