goodwill mai2022 top
update 18 May 2022

Dotarea agriculturii, ce a fost şi ce a mai rămas

La nivelul anului 1989, agricultura României dispunea de o puternică bază materială şi era într-un continuu proces de dotare şi modernizare.

În acea perioadă existau:

• 3,2 mil. ha amenajate pentru irigat;
• 2,9 mil. ha cu posibilităţi de desecare;
• 2,2 mil. ha amenajate antierozional;
• 930.000 ha la care s-a corectat ph-ul;
• 10 combinate chimice pentru îngrăşăminte;
• 8 fabrici pentru producerea de pesticide;
• 10 fabrici pentru tractoare şi maşini agricole;
• 12 uzine mecanice ale Ministerului Agriculturii;
• 2 uzine pentru producerea utilajelor de irigat;
• 33 fabrici de zahăr;
• 10 fabrici de ulei;
• Silozuri pentru depozitat cereale cu capacitatea de 12 mil. t;
• 196 combinate pentru creşterea păsărilor şi purceilor;
• 60 complexe pentru vaci de lapte;
• 44 FNC-uri;
• 145 grupuri şcolare agricole etc.

.... articolul complet pe baza de abonament, detalii ....

Prof. dr. Vasile POPESCU
REVISTA LUMEA SATULUI, NR.2, 16-31 IANUARIE 2013

Articole înrudite