Articole revista 16 Martie 2016, 14:58

Posibilitățile de creștere a fertilității solului. Ce înseamnă un sol corect lucrat

Scris de

Fertilitatea este o însușire fundamentală a solului. De-a lungul timpului, majoritatea oamenilor de știință din agricultură au elaborat definiții cât mai fundamentate științific din punct de vedere agronomic, agrochimic și biologic pentru însușirea solului numită fertilitate.

Pe scurt, fertilitatea este capacitatea solului de a asigura toți factorii necesari pentru creșterea și dezvoltarea plantelor, pe tot parcursul perioadei de vegetație, până la recoltare. Solul, corect lucrat, asigură în condiții optime regimul aerohidric și de nutriție al plantelor.

Ce presupune un sol corect lucrat?

– presupune că este necesar să se intervină cât mai puțin asupra solului pentru a evita fenomenul de tasare-compactare;

– să nu se lucreze când solul este foarte uscat sau umed deoarece rezultă bolovani care pentru mărunțire solicită lucrări energice care duc la distrugerea structurii, la prăfuirea solului;

– solul prăfuit produce crustă (scoarță) care îngreunează răsărirea plantelor și împiedică accesul aerului (oxigenului) și eliminarea CO2, cu efecte negative asupra sistemului radicular; totodată, împiedică pătrunderea apei care băltește sau se scurge la suprafața solului, deci se pierde;

– solul nu trebuie să fie nici prea afânat, deoarece se intensifică circulația aerului în sol ducând la pierderea apei prin evaporare, la infiltrarea apei la adâncimi mai mari decât nivelul sistemului radicular și, totodată, se intensifică procesul de mineralizare a materiei organice din sol, la scăderea conținutului în humus;

– solul trebuie să aibă densitatea aparentă (d.a.) de 1-1,4 g/cm3, iar porozitatea totală să fie de 44-53%, din care porozitatea de aerație de 15-30%. În asemenea condiții aerul și apa se găsesc în proporții optime, este favorizată activitatea microbiologică din sol, asigurând o bună nutriție a plantelor.

În astfel de condiții se va observa și un număr destul de mare de râme în sol, care constituie un indiciu al fertilității.

Tabelul 1 – Aprecierea gradului de fertilitate potențială pe un sol lutos

tabel 1 articol fertilitate soluri

Tabelul 2 - Aprecierea gradului de aprovizionare a solului cu elemente nutritive pe 0-20 cm (kg/ha)

tabel 2 articol fertilitate soluri

Cum se poate interveni pentru creșterea fertilității solului?

Se poate interveni, în primul rând, prin lucrarea corectă a solului, așa cum am arătat mai sus:

– prin aplicarea de îngrășăminte organice și a tuturor resturilor vegetale prin care se asigură o activitate biologică intensă în sol și deci furnizarea de elemente nutritive pentru plante;

– printr-o fertilizare chimică echilibrată pe baza buletinului de cartare agrochimică și cu evitarea poluării;

– prin aplicarea de amendamente, când este necesar, să se corecteze pH-ul solului pentru a-l aduce în apropiere de neutru (pH 6,8-7,2);

– prin executarea de drenaje unde este necesară evacuarea surplusului de apă;

– prin aplicarea irigațiilor care, în condițiile actuale, anii secetoși sunt tot mai frecvenți;

– prin alcătuirea de asolamente raționale, cu prezența solei amelioratoare și cu asigurarea unei bune structuri a solului;

– prin măsuri integrate de limitare a atacului de boli, de dăunători și de infestare cu buruieni;

– prin creșterea conținutului solului în elemente nutritive accesibile plantelor, așa cum se prezintă în tabelul 1.

La aceste măsuri bine asigurate este necesar să se folosească soiuri și hibrizi cu potențial de producție ridicat, capabili să valorifice la maximum condițiile de fertilitate create. O privire de ansamblu asupra gradului de fertilitate potențială a unui sol lutos se poate urmări în tabelul 2.

Din cele de mai sus rezultă că stă la îndemâna fermierilor să ia toate măsurile care pot duce la creșterea fertilității solului.

Prof. dr. univ. Vasile POPESCU


Evaluaţi acest articol
(1 Vot)

Copyrights © Lumea Satului

Redacţia:

Str. Moineşti nr. 12, Bl. 204, Sc. A, Ap. 4, sector 6, Bucureşti.
Pentru corespondenţă: OP 16, CP 39.
Tel/fax.: 021.311.37.11;
ISSN 1841-5148

Marketing, abonamente, difuzare
Tel: 031.410.07.45
- Nicusor Oprea Banu – 0752.150.146, 0722.271.338;

Compartiment financiar
– dr. Niculae Simion – 0741.217.627

Editura: ALT PRESS TOUR Bucureşti