Articole revista 01 Martie 2016, 14:31

Când și în ce condiții se folosesc grapele la lucrările solului?

Scris de

În dotarea agriculturii se găsește o gamă foarte variată de grape care se folosesc în anumite condiții pentru operațiunile de mărunțit, nivelat, afânat stratul superficial al solului și distrugerea buruienilor. Vom prezenta principalele tipuri de grape și modul de folosire a lor.

grapa cu colti ficsiGrapele cu colți ficși sunt de diferite mărimi și greutăți: grape ușoare, mijlocii și grape grele. Acestea sunt tot mai puțin folosite pentru că au apărut grapele cu colți reglabili (GCR), mult mai eficiente în distrugerea crustei și a buruienilor abia răsărite (slab înrădăcinate) sau a celor în curs de răsărire. Totodată, se pot folosi la pregătirea patului germinativ pentru culturile cu semințe mici. De asemenea, pentru o bună nivelare a terenului, în ziua semănatului patul germinativ se pregătește cu combinatorul până la adâncimea de semănat. GCR poate lucra și în agregat cu grapa cu discuri, tăvălugul neted, cu colții îndreptați spre înapoi, pentru a realiza o afânare pe stratul superficial al solului și pentru a preîntâmpina formarea capilarelor care pot provoca mari pierderi de apă prin evaporare.

grapa stelataGrapa stelată (GS) lucrează prin rostogolire. Cel mai des se foloseşte în agregat cu plugul, realizând mărunțirea, nivelarea și o ușoară „așezare“ a solului. Se mai poate folosi la distrugerea crustei pe semănători și la cele ieșite „descălțate“ din iarnă pentru a le fixa rădăcinile în sol. La determinările de umiditate s-a constatat că în arătura grăpată umiditatea a ajuns la 78 cm adâncime, iar la cea negrăpată, la 43 cm.

Grapa cu discuri (GD) este foarte răspândită în agricultură. Ea pare să nu fie întotdeauna folosită corespunzător. De regulă, GD repară greșelile la lucrarea de bază a solului.

Aceasta poate fi folosită la lucrarea de dezmiriștit, la întreținerea arăturilor de vară, la mărunțirea resturilor vegetale și a îngrășămintelor verzi. În toamnele secetoase se poate folosi la executarea lucrării de bază a solului, urmând ca pregătirea patului germinativ să se efectueze cu combinatorul. În același mod, deși nerecomandat, se foloseşte primăvara pe suprafețele care nu au fost lucrate din toamnă.

Niciodată nu este recomandată GD la pregătirea patului germinativ în primăvară.

Grapa elicoidală constituie de regulă o componentă a combinatorului sau a altor echi­pamente, asigurând o ușoară mărunțire, nivelare și „așezare“ a solului.

Existența lor în fața și în spatele combinatorului constituie elementele de sprijin pentru reglarea cu precizie a adâncimii de lucru a organelor active.

Grapa rotativă este o unealtă apărută mai târziu pentru sfărâmarea bolovanilor în arăturile necorespunzătoare, executate pe sol uscat sau greu. Are organele active montate pe un rotor care primește mișcarea de la priza de putere a tractorului și se învârtește cu 330-440 rot./min. și chiar 1.000 rot./min. La asemenea turație solul este sfărâmat, prăfuit, cu structura distrusă. Ea mărunțește numai stratul superficial, iar dedesubt bolovanii sunt intacți și printre ei circulă axul, producând pierderea ultimelor picături de apă.

Mărunțirea de la suprafață nu poate constitui un bun pat germinativ.

Este cunoscut că, pentru a proteja solul, el trebuie lucrat numai atunci când are umiditatea optimă, când mărunțirea agregatelor de sol are loc prin despicarea pe liniile naturale de coeziune și nu prin lovire, tăiere, comprimare, rupere, când totul se transformă în praf. În mod asemănător lucrează și freza agricolă, motiv pentru care este bine să fie evitată cât mai mult. Ea realizează o pulverizare a solului de 3-5 ori mai mult decât plugul.

Pentru a menține solul în condiții bune de fertilitate este necesar să-l lucrăm cu mare atenție și în special să știm bine când și cum să folosim un anumit tip de echipament.

Prof. dr. ing. Vasile POPESCU


Evaluaţi acest articol
(1 Vot)

Copyrights © Lumea Satului

Redacţia:

Str. Moineşti nr. 12, Bl. 204, Sc. A, Ap. 4, sector 6, Bucureşti.
Pentru corespondenţă: OP 16, CP 39.
Tel/fax.: 021.311.37.11;
ISSN 1841-5148

Marketing, abonamente, difuzare
Tel: 031.410.07.45
- Nicusor Oprea Banu – 0752.150.146, 0722.271.338;

Compartiment financiar
– dr. Niculae Simion – 0741.217.627

Editura: ALT PRESS TOUR Bucureşti