reclama Nusees
update 27 Nov 2022

Restaurarea şi consolidarea Muzeului Ceasului, Ploieşti

Timp de 40 de luni au fost executate lucrări de restaurare, consolidare, recompartimentare şi de transformare, dar şi de refacere şi de împrejmuire a pitorescului Muzeu al Ceasului din Ploieşti, edificiu de o deosebită valoare arhitecturală originală. Valoarea totală a proiectului a fost de 5.005.298 lei. Prin realizarea acestui proiect se asigură extinderea turismului cultural local şi regional, se dezvoltă activităţi culturale, dar se şi promovează muzeul pe plan internaţional, la standardele impuse de Uniunea Europeană.

Printre obiectivele specifice ale proiectului se numără şi creşterea numărului de vizitatori la peste 36.000 de persoane, în primul an, precum şi menţinerea celor 10 locuri de muncă necesare valorificării obiectivului de patrimoniu menţionat. Beneficiarii direcţi ai proiectului sunt turiştii de week-end, atracţia principală a acestui segment de piaţă fiind reprezentată de vizitarea obiectivelor istorice, culturale şi naturale aferente zonei vizate, turiştii străini – interesaţi de tradiţiile locale şi de patrimoniul cultural naţional şi local, dar şi turiştii rezidenţi care beneficiază direct de obiectivele istorice, culturale şi naturale locale, precum şi angajaţii permanenţi ai Muzeului Ceasului, care vor lucra într-un cadru modern şi funcţional.

La nivel de sustenabilitate a proiectului, la finalul implementării acestuia administrarea investiţiei va fi realizată de către Muzeul Judeţean de Istorie şi Arheologie Prahova, în condiţii optime, asigurând, prin bugetul Consiliului Judeţean Prahova, anual, sumele necesare tuturor cheltuielilor de întreţinere, operare, personal aferente obiectivului de investiţii care face obiectul finanţării respective. (C.B.)

Articole recente - Lumea Satului