Articole revista 18 Septembrie 2015, 14:05

Registrele de evidenţă a tratamentelor chimice devin obligatorii

Scris de

Filialele teritoriale ale Autorităţii Naţionale Fitosanitare (ANF) au organizat întâlniri pentru instruirea salariaţilor Agenţiei de Plăţi şi Intervenţii în Agricultură (APIA) şi informarea fermierilor cu privire la respectarea măsurilor de ecocondiţionalitate SRM 10 – Introducerea pe piaţă a produselor de protecţie a plantelor. Cerinţele sunt obligatoriu de respectat în 2015.

Recapitulăm: Începând cu anul 2015, sprijinul financiar din fondurile europene şi de la bugetul naţional pentru fermieri este condiţionat de respectarea normelor de ecocondiţionalitate, respectiv standardele privind bunele condiţii agricole şi de mediu ale terenurilor (GAEC – din engl. Good Agricultural and Environmental Condition), cerinţele legale în materie de gestionare (SMR – în engleză, Statutory Management Requirements) şi cerinţele minime privind utilizarea îngrăşămintelor şi a produselor de protecţie a plantelor, grupate pe mai multe domenii: mediu, schimbări climatice, bune condiţii agricole ale terenurilor, sănătatea publică, sănătatea animalelor şi sănătatea plantelor, bunăstarea animalelor.

Instruiri/informări reguli ecocondiţionalitate

Astăzi vom prezenta, din foarte larga paletă de ecocondiţionalitate, numai cerinţele legale în materie de gestionare (SMR), iar în cadrul setului de măsuri ne oprim la SRM 10 - Introducerea pe piaţă a produselor de protecţie a plantelor. Aşadar, s-a finalizat acţiunea de aducere la cunoştinţa fermierilor a condiţiilor pe care trebuie să le îndeplinească de aici înainte cu privire la utilizarea pesticidelor, cum le numim noi generic.

Documentaţia vorbeşte de „utilizatori ppp“, adică de produse de protecţie a plantelor. Cum s-a procedat în mod practic aducem exemplul din Prahova, aşa cum ni l-a descris şeful Oficiului Fitosanitar Judeţean (OFJ), ing. Alexandru Penescu. OFJ i-a instruit pe salariaţii APIA care au, alături de personalul Autorităţii Naţionale Fitosanitare (ANF) şi Agenţiei pentru Finanţarea Investiţiilor Rurale (AFIR), atribuţii de control în teren în legătură cu aplicarea SRM 10.

Fermierii, atâţia cât au putut fi aduşi la mai multe întâlniri, din peste 4.000 existenţi în judeţ, au fost informaţi despre ce anume trebuie să facă în materie de utilizare a pesticidelor, pentru a nu cădea sub incidenţa legii, dar mai ales şi în primul rând, pentru a respecta reguli minime de protecţie a sănătăţii consumatorilor şi mediului, prin felul în care utilizează ppp în trata­mentele aplicate culturilor (legume, cereale, plante tehnice, pomi fructiferi, viţa-de-vie etc.). În plus, fiecare buletin de prognoză şi avertizare expediat primăriilor trebuie să conţină şi câteva date privind obligativitatea deţinerii registrelor de evidenţă şi cel de aplicare a tratamentelor.

Cui se adresează SRM 10

Normele privind introducerea pe piaţă şi utilizarea produselor de protecţie a plantelor sunt obligatorii pentru:

– fermierii care solicită plăţi directe şi ajutoare naţionale tranzitorii;

– beneficiarii primelor anuale în cadrul plăţilor de agromediu şi climă, sprijin pentru con­versia la metodele de agricultură ecologică, sprijin pentru menţinerea practicilor de agricultură ecologică, plăţi pentru zone care se confruntă cu constrângeri naturale sau cu alte constrângeri specifice şi măsuri de sprijin în sectorul pomicol;

– fermierii care solicită sprijin prin măsura de restructurare/reconversie plantaţii viticole cu soiuri de struguri pentru vin;

– fermierii care solicită plăţi prin alte scheme şi măsuri de sprijin din fonduri europene sau din bugetul naţional pentru care trebuie respectate normele privind ecocondiţionalitatea.

Ce trebuie să facă fermierii?

De mult timp, fermierii sunt obligaţi să deţină un registru de evidenţă a tratamentelor chimice pentru combaterea bolilor şi dăunătorilor şi/sau îngrăşăminte chimice. Dacă până acum, exceptând fermele mari, acest lucru nu s-a întâmplat, din acest an fiecare producător agricol va fi nevoit să aibă un asemenea document completat la zi.

Potrivit SRM 10, fermierii care în activitatea lor folosesc produse de protecţie a plantelor (ppp) au mai multe obligaţii:

– să utilizeze numai produse omologate de Comisia Naţională de Omologare a Produselor de Protecţie a Plantelor şi înregistrate în baza de date Pest-Expert;

– să le folosească strict în scopul pentru care acestea au fost omologate şi numai în conformitate cu instrucţiunile de utilizare (cuprinse în etichetă ori detaliate în baza Pest-Expert);

– produsele considerate foarte toxice vor fi utilizate numai de persoanele care deţin autorizaţie specială, emisă de oficiile fitosanitare teritoriale (autorizaţie de utilizare şi persoană atestată în acest sens);

– să nu aplice tratamentele în zonele de protecţie a resurselor de apă, în zonele de protecţie sanitară şi ecologică şi alte perimetre stabilite punctual, în condiţiile legii;

– să respecte condiţiile de depozitare, manipulare şi utilizare (aşa cum sunt ele detaliate în Codul bunelor practici în fermă);

– să păstreze o perioadă de cel puţin 3 ani documentele de evidenţă a pesticidelor (registrul, fişe de magazie, facturi/avize de achiziţie), precum şi registrul de evidenţă a tratamentelor.

Condiţii de depozitare

Un depozit de pesticide, în cazul marilor ferme, trebuie să fie construit din materiale durabile, neinflamabile, cu o capacitate corespunzătoare fluxului tehnologic, să fie bine aerisite, astfel încât să asigure o temperatură de 1-25 grade Celsius. Pardoseala să fie impermeabilă, din beton, iar construcţia să fie dispusă mai jos decât nivelul solului, să aibă praguri la uşi şi pereţi, astfel încât să nu permită scurgerea lichidelor, să fie prevăzute cu sisteme de stingere a incendiilor şi antiefracţie. Distanţa faţă de locuinţe, surse de apă, furaje, ferme de animale trebuie să fie de cel puţin 200 m. Substanţele foarte toxice se păstrează într-o încăpere separată. Exploataţiile agricole industriale e necesar să dispună şi de fose septice pentru colectarea apelor cu reziduuri de pesticide, rezultate în urma spălării utilajelor folosite la tratamentele fitosanitare. În cazul micilor utilizatori, produsele pesticide trebuie păstrate în ambalajele originale, pe rafturi sau paleţi, în încăperi ferite de căldură, lumină şi umiditate în exces, separat de alte materiale.

Sancţiuni

În afară de eliminarea de la plăţi, în condiţiile de nerespectare a condiţiilor din SRM 10, inspectorii fitosanitari pot aplica sancţiuni în conformitate cu HG 1230/2012 privind stabilirea unor măsuri pentru aplicarea prevederilor Regulamentului CE 1107/2009 al Parlamentului European şi al Consiliului privind introducerea pe piaţă a produselor fitosanitare, cuantumul amenzilor fiind cuprins între 8.000 şi 10.000 lei.

Maria Bogdan


Vizualizari 5617
Evaluaţi acest articol
(2 voturi)

Copyrights © Lumea Satului

Redacţia:

Str. Moineşti nr. 12, Bl. 204, Sc. A, Ap. 4, sector 6, Bucureşti.
Pentru corespondenţă: OP 16, CP 39.
Tel/fax.: 021.311.37.11;
ISSN 1841-5148

Marketing, abonamente, difuzare
Tel: 031.410.07.45
- Nicusor Oprea Banu – 0752.150.146, 0722.271.338;

Compartiment financiar
– dr. Niculae Simion – 0741.217.627

Editura: ALT PRESS TOUR Bucureşti