ipso iunie 2021    reclama youtube lumeasatuluitv
update 22 Jul 2021

Bilanţ la sfârşit de activitate

Asociaţia Grup de Acţiune Locală Ecoleg Olt Inferior, aflată la sfârşitul perioadei de implementare a Strategiei de Dezvoltare Locală, face bilanţul fondurilor angajate.

Pe parcursul etapelor de selecţie, în urma unor intense acţiuni de animare a teritoriului, la GAL Ecoleg Olt Inferior s-au depus 66 de proiecte conforme, însumând peste trei milioane de euro valoare publică. Dintre acestea, 51 de proiecte au fost contractate şi au o valoare publică de 2,538,878.94 euro.

Finanţările s-au îndreptat în mod echilibrat către beneficiarii privaţi şi cei publici, vizând în special Măsurile 411 - 112, 411 - 121, 411 - 141, 413 - 322, 413 - 312, 411 - 123, 413 - 313.

În zona privată sunt finanţate proiecte ce prevăd achiziţii de utilaje pentru modernizarea şi dezvoltarea exploataţiilor agricole, înfiinţarea unei unităţi de depozitare de cereale şi plante tehnice, construirea unei pensiuni agroturistice, achiziţie linie de profilat ţigla metalică, achiziţie echipamente brichetare paie şi alte resturi vegetale.

În zona publică beneficiarii s-au orientat către achiziţia de utilaje pentru gospodărire comunală sau situaţii de urgenţă, amenajarea spaţiilor de recreere, a terenurilor de sport, modernizarea primăriei, amenajarea de pieţe.

Până în prezent au fost implementate cu succes 18 proiecte

Dintre acestea, 7 proiecte s-au bucurat de o valoare ce depăşeşte 50.000 de euro. Este vorba de:

1. Dotare microîntreprindere Tol Hariton cu utilaje agricole performante în comuna Vişina, judeţul Olt – beneficiar Tol Hariton II - valoare publică 73,835.33 euro.

2. Modernizare exploataţie prin achiziţia de utilaje agricole – beneficiar Sc Agro Miral Srl – valoare publică 72,874.53 euro.

3. Modernizarea exploataţiei vegetale prin achiziţia de noi utilaje – beneficiar Sc Agromec Vişina SA – valoare publică 135,343.37 euro.

4. Achiziţie combină pentru fermă vegetală – beneficiar Costea I. Petrus II – valoare publică 53,625.82 euro.

5. Achiziţie utilaje pentru ferma Agricolă - beneficiar SC. AGRINIKOS FLORAL SRL – valoare publică 65,000.00 euro.

6. Dotarea serviciului voluntar pentru situaţii de urgenţă în comuna Tia Mare, judeţul Olt, cu un buldoexcavator – beneficiar COMUNA TIA MARE, valoare publică 51,781.47 euro.

7. Dotarea serviciului voluntar pentru situaţii de urgenţă în comuna Vişina, judeţul Olt, cu un buldoexcavator – beneficiar COMUNA VISINA – valoare publică 73,105.00 euro.