Articole revista 02 August 2015, 14:05

Învăţământul agricol are nevoie de resuscitare

Scris de

Rata de promovare a examenului de bacalaureat a fost, în acest an, de 67,90%, după rezolvarea contestaţiilor. Cele mai bune rezultate s-au înregistrat în judeţele Cluj (83,42%), Braşov (80,53%), Bacău (79,97%) şi Sibiu (77,69%), iar cele mai slabe – în Giurgiu (37,33%), Ilfov (41,90%) şi Teleorman (44,31%). Ministerul Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice n-a pus deocamdată la dispoziţie sinteza privind promovabilitatea în funcţie de profilul şi filiera şcolilor. Nu se cunoaşte aşadar oficial care este rata de promovare la nivel naţional în unităţile de învăţământ agricol. De fapt, ca să fim bine înţeleşi, pesemne că şi numărul liceelor cu acest profil e nedefinit, având în vedere că cele mai multe au abdicat de la învăţământul agricol tradiţional (agronomie, viticultură + vinificaţie, pomicultură, floricultură, zootehnie şi medicină veterinară), reorientându-se spre alte specializări (turism, protecţia mediului, panificaţie, comerţ, siguranţa alimentelor, gastronomie, operator CAD, tehnică de calcul, design vestimentar etc.).

Ştim doar că, în 1997, în România existau 238 de licee agricole, număr mult mai mare decât în 1989, date fiind experimentele prin care a trecut învăţământul de specialitate în ultima decadă a secolului trecut. Şi tot din cauza reformelor repetate, în 2000 mai găsim 120 de unităţi şcolare cu profil agricol, iar în 2011 se vorbeşte despre 56 de licee tehnologice agrare. Noi am mai găsit astăzi doar 40, cu precizarea că, din analiza de faţă, nu fac parte şi liceele silvice. În statisticile anterioare, promovabilitatea la examenul de bacalaureat la unităţile cu profil agrar nu era mai mare de 25-30%. Rezultatele slabe erau puse pe seama sistemului de înscriere „prin alunecare“, ceea ce a făcut posibil să devină liceeni şi copii cu media trei şi patru la Evaluarea Naţională, gradului de dificultate a subiectelor în raport cu programa şcolară caracteristică specializărilor de la profilul tehnologic şi, în final, a faptului că probele de examinare sunt aceleaşi (matematică şi limba română) ca la filiera teoretică, iar cadrele didactice susţin că trebuie reintroduse materiile din ramura în care se pregătesc aceşti elevi.

Licee peste media naţională

În 2015, în condiţiile unor subiecte foarte lejere, din cele 40 de unităţi cu profil agricol analizate de noi, unul a reuşit extraordinara performanţă de a avea rata de promovare mai mare decât media pe ţară. Este vorba despre Liceul Tehnologic „Haralamb Vasiliu“ Podul Iloaie, Iaşi – 97 de candidaţi, 6 absenţi, 70 promovaţi, un eliminat, 20 respinşi, media maximă – 9,85 (72,16%).

La alte 6 şcoli promovabilitatea este mai mare de 50%. Interesant este că toate unităţile provin din Transilvania şi Moldova, iar majoritatea se numără printre colegiile agricole de tradiţie:

– Liceul Agricol şi de Industrie Alimentară „Vasile Adamache“ Iaşi – 93 de candidaţi, 8 absenţi, 61 promovaţi, 24 respinşi, medie maximă – 9,66 (65,59%);

– Liceul Tehnologic Agricol „Alexandru Berinde“ Seini, Maramureş – 39 de candidaţi, 4 absenţi, 25 promovaţi, 10 respinşi, media maximă – 9,75 (64,10%);

– Liceul Tehnologic „Ştefan Manciulea“ Blaj, Alba – 66 de candidaţi, 3 absenţi, 41 promovaţi, 22 respinşi, cea mai mare medie – 9,65 (62,12%);

– Colegiul „Emil Negruţiu“ Turda, Cluj – 36 de candidaţi, 3 absenţi, 20 promovaţi, 13 respinşi, media maximă – 9,45 (55,5%);

– Colegiul Naţional de Agricultură şi Economie Tecuci, Galaţi – 305 candidaţi, 8 absenţi, un eliminat, 169 promovaţi, 187 respinşi, medie maximă – 9,75 (55,40%);

– Colegiul Agricol „Dimitrie Cantemir“ Huşi, Vaslui – 144 de candidaţi, 9 absenţi, 76 promovaţi, 59 respinşi, media maximă – 9,75 (52,77%).

Cea mai mare notă, 9,85, a fost obţinută de Ştefan Iustin Trifănică, de la Liceul Tehnologic „Haralamb Vasiliu“ Podul Iloaie, Iaşi.

Şcoli cu rată de promovare de peste 40%

De remarcat, în comparaţie cu ceea ce s-a întâmplat până anul trecut, sunt şi rezultatele unor şcoli cu renume din ţară, respectiv Valea Călugărească, Geoagiu sau Jidvei. Acestea intră în seria celor şapte licee cu rata de promovare cuprinsă între 40-50%, cu mult mai bună decât în seria precedentă:

– Colegiul Agricol „DP Bărcianu“ Sibiu – 110 candidaţi, 10 absenţi, un eliminat, 52 promovaţi, 47 respinşi, nota maximă – 8,63 (47,27%);

– Colegiul Tehnic Agricol „Alexandru Borza“ Geoagiu, Hunedoara – 50 de candidaţi, 1 absent, 23 promovaţi, 26 respinşi, nota maximă – 8,53 (46%);

– Colegiul Agricol „Gh. Ionescu Şişeşti“ Valea Călugărească, Prahova – 59 de candidaţi, 7 absenţi, 26 promovaţi, 26 respinşi, medie maximă – 9,00 (44,6%);

– Liceul Tehnologic Agricol „Mihail Kogălniceanu“, Miroslava, Iaşi – 42 de candidaţi, 5 absenţi, 18 promovaţi, 19 respinşi, nota maximă – 9,11 (42,85%);

– Liceul Agricol „Dr. Ctin Angelescu“ Buzău – 75 de candidaţi, 5 absenţi, 34 promovaţi, 36 respinşi, media maximă – 8,48 (45,33%);

– Liceul Tehnologic Jidvei, Alba – 22 de candidaţi, 3 absenţi, 9 promovaţi, 10 respinşi, cea mai mare medie – 8,21 (40,90%);

– Colegiul Tehnologic Agricol „Alexandru Borza“ Ciumbrud, Alba – 15 candidaţi, 2 absenţi, 6 promovaţi, 7 respinşi, notă maximă – 8,61 (40%).

Alte patru unităţi de învăţământ – Liceul Tehnologic nr. 1 Fundulea, Călăraşi – 103 candidaţi, 2 eliminaţi, 3 absenţi, 41 promovaţi, 57 res­pinşi, media maximă – 9,75 (39,80%), Colegiul Agricol „Traian Săvulescu“ Târgu-Mureş, Mureş – 194 de candidaţi, 11 absenţi, 61 promovaţi, 122 respinşi, media maximă – 8,73 (31,44%), Liceul Agricol „Nicolae Cornăţeanu“ Tulcea – 69 de candidaţi, 14 absenţi, 21 promovaţi, 34 respinşi, notă maximă – 9,33 (30,43%) şi Liceul Tehnologic „Cezar Nicolau“ Brăneşti, Ilfov – 56 de candidaţi, 4 absenţi, 17 promovaţi, 35 respinşi, nota maximă – 7,78 (30,35%) – au o promovabilitate de peste 30%.

11 licee se păstrează în mediocritate

11 colegii/licee se menţin în nota de mediocritate de până acum, în fine, cel puţin din anii în care s-a introdus sistemul de supraveghere video în sălile de examen (2011), cu procent de promovare cuprins între 20 şi 30%:

– Colegiul pentru Agricultură şi Industrie Alimentară „Ţara Bârsei“, Prejmer, Braşov – 34 de candidaţi, 5 absenţi, 10 promovaţi, 19 respinşi, nota maximă – 7,51 (29,41%);

– Colegiul Tehnic „Valeriu D. Cotea“, Focşani, Vrancea – 182 de candidaţi, 25 absenţi, 52 promovaţi, 105 respinşi, nota maximă – 9,48 (28,577%);

– Colegiul Tehnologic „Viaceslav Harnaj“, sector 1, Bucureşti (Băneasa) – 130 de candidaţi, 10 absenţi, 36 promovaţi, 84 respinşi, media maximă – 8,30 (27,69%);

– Liceul Tehnologic „Ioan Ossian“ Şimleul Silvaniei, Sălaj – 47 de candidaţi, 8 absenţi, 12 promovaţi, 27 respinşi, medie maximă – 8,11 (25,53%);

– Liceul Tehnologic „Vintilă Brătianu“, Dragomireşti-Vale, Ilfov – 125 de candidaţi, 21 absenţi, 31 promovaţi, 73 respinşi, media maximă – 9,38 (24,80%);

– Liceul Tehnologic Agricol Bistriţa, Bistriţa-Năsăud – 39 de candidaţi, 4 absenţi, 9 promovaţi, 26 respinşi, nota maximă – 8,58 (23,07%);

– Liceul Tehnologic Odobeşti, Vrancea – 18 candidaţi, 3 absenţi, 4 promovaţi, 11 respinşi, notă maximă – 7,88 (22,2%)

– Liceul Tehnologic Agricol „Petru Botiş“, Timişoara, Timiş – 44 de candidaţi, 8 absenţi, 9 promovaţi, 27 respinşi, media maximă – 8,83 (20,45%);

– Colegiul Tehnic „Pontica“, Constanţa – 44 de candidaţi, 11 absenţi, 9 promovaţi, 24 respinşi, media maximă – 8,93 (20,45%).

– Liceul Tehnologic Agricol Bărcăneşti, Prahova – 74 de candidaţi, 18 absenţi, 15 promovaţi, 41 respinşi, media maximă – 8,14 (20,27%);

– Colegiul Agricol „Sandu Aldea“, Călăraşi – 90 de candidaţi, 12 absenţi, 18 promovaţi, 40 respinşi, nota maximă – 7,58 (20%).

Unităţi codaşe

11 şcoli probabil ar trebui să intre într-o analiză foarte severă, dacă merită a mai fi menţinute sau nu cu acest profil. În cazul Liceului Tehnologic Agricol Ortişoara – Timiş, singurul cu rată de promovare zero (5 candidaţi, 2 absenţi, 3 respinşi), lucrurile sunt foarte clare şi s-ar putea ca unitatea să dispară de la sine. Acelaşi lucru s-ar putea spune despre alte şase şcoli, fiindcă nu poate fie socotit învăţământ acela unde, din serii de 90, 115 sau 212 candidaţi, să fie promovaţi doar 3 sau 7 elevi!

– Colegiul Agricol „Dimitrie Petrescu“, Caracal, Olt – 51 de candidaţi, 9 absenţi, un eliminat, 5 promovaţi, 36 respinşi, media maximă – 7,48 (9,8%);

– Liceul Tehnologic „Victor Frunză“, Râmnicu-Sărat, Buzău – 95 de candidaţi, 7 absenţi, 1 eliminat, 8 promovaţi, 79 respinşi, media maximă – 6,91(8,42%);

– Liceul Tehnologic „Emil Racoviţă“, Roşiori de Vede, Teleorman – 93 de candidaţi, 36 absenţi, 1 eliminat, 5 promovaţi, 51 respinşi, nota maximă – 6,73 (5,37%);

– Liceul Tehnologic „Petre Baniţă“, Călăraşi, Dolj – 90 de candidaţi, 30 absenţi, 3 promovaţi, 57 respinşi, media maximă – 8,31 (3,33%);

– Liceul „Nicolae Bălcescu“ din Alexandria, Teleorman – 212 candidaţi, 80 absenţi, 7 promovaţi, 125 respinşi, media maximă – 7,73 (3,3%);

– Colegiul Agricol Poarta Albă, Constanţa – 115 candidaţi, 40 de absenţi, 3 promovaţi, 71 respinşi, un eliminat, notă maximă – 7,21 (2,6%);

Semne de întrebare ridică şi următorul grup de şcoli, cu absenteism de 13%-24,32% şi rată de promovare între 10 şi 20%:

– Liceul Tehnologic Ţăndărei, Ialomiţa – 68 de candidaţi, 18 absenţi, 12 promovaţi, 38 respinşi, notă maximă – 7,43 (17,64%);

– Liceul Tehnologic Agricol Beclean, Bistriţa – 88 de can­didaţi, 11 absenţi, 15 promovaţi, 62 respinşi, notă maximă – 8,45 (17,04%);

– Liceul Tehnologic Agricol Smeeni, Buzău – 25 de candidaţi, 14 absenţi, 3 promovaţi, 8 respinşi, notă maximă – 8,81 (12%);

– Colegiul Naţional Agricol „Carol I“, Slatina, Olt – 49 de candidaţi, 8 absenţi, 5 promovaţi, 36 respinşi, media maximă – 7,73 (10,20%).

Maria Bogdan


Vizualizari 3816
Evaluaţi acest articol
(1 Vot)

Copyrights © Lumea Satului

Redacţia:

Str. Moineşti nr. 12, Bl. 204, Sc. A, Ap. 4, sector 6, Bucureşti.
Pentru corespondenţă: OP 16, CP 39.
Tel/fax.: 021.311.37.11;
ISSN 1841-5148

Marketing, abonamente, difuzare
Tel: 031.410.07.45
- Nicusor Oprea Banu – 0752.150.146, 0722.271.338;

Compartiment financiar
– dr. Niculae Simion – 0741.217.627

Editura: ALT PRESS TOUR Bucureşti