Kuhn GMx aprilie2021    reclama youtube lumeasatuluitv
update 7 May 2021

Soiul de grâu de toamnă „PAJURA“

Institutul Naţional de Cercetare Dezvoltare Agricolă Fundulea a înregistrat în 2014 un nou soi de grâu de toamnă Pajura. Este un soi recomandat pentru zona de vest a ţării, câmpia din sudul ţării, Dobrogea şi Moldova şi se adresează societăţilor comerciale, asociaţiilor de proprietari şi cultivatorilor particulari.

Principalele caracteristici

Soiul are tufa plantei semierectă în faza de înfrăţire:

– frunza steag are portul aplecat după înflorit;

– frunzele sunt medii ca lungime şi lăţime şi sunt acoperite cu un strat ceros intens;

– talia medie a plantei este cuprinsă între 75-92 cm, fiind mai scurtă decât a soiurilor martor Dropia şi Glosa cu cca 5-10 cm;

– spicul este de culoare albă, semidens, aristat, de formă piramidală, de lungime medie şi cu poziţia semierectă la maturitate;

– boabele sunt de mărime medie, de formă alungită, culoarea roşie. În condiţii normale de cultură, masa a 1.000 de boabe este de 40-44 g, iar masa hectolitrică de 77-80 kg/hl ;

– este un soi precoce, având perioada de vegetaţie asemănătoare cu a soiurilor martori Dropia şi Glosa, cu rezistenţă foarte bună la cădere, rezistenţă bună la iernare, secetă şi arşiţă;

– este rezistent la Rugina brună şi Făinare şi mijlociu de rezistent la Septorioză şi Rugina galbenă. Are un nivel mijlociu de rezistenţă la Fuzarioză;

– are un nivel bun de rezistenţă la încolţirea boabelor în spic.

Pajura este un soi intensiv cu potenţial ridicat de producţie. În testările multianuale, atât cele oficiale din reţeaua ISTIS, cât şi cele din reţeaua ecologică a INCDA - Fundulea, a realizat sporuri medii de producţie de 5-8% comparativ cu soiul Glosa.

Producţiile ridicate se bazează pe realizarea de densitate mare de spice pe unitate de suprafaţă şi pe o rezistenţă bună la bolile foliare.

Soiul Pajura are o calitate bună de panificaţie, fiind din acest punct de vedere asemănător cu soiul Glosa. În aceleaşi condiţii tehnologice, sporurile sunt mai mari în condiţii favorabile căderii şi de atac al bolilor foliare.