Unbeaten 2021    reclama youtube lumeasatuluitv
update 28 Feb 2021

Valoarea nutritivă a tărâţelor

Conţinutul de proteină al şroturilor este destul de ridicat, oscilând între 30 şi 55%. Variaţia conţinutului de proteină este în funcţie de felul seminţei din care s-a făcut extracţia şi de procesul tehnologic aplicat, respectiv cum s-a făcut decorticarea înainte de extracţie. De asemenea, conţinutul de celuloză este condiţionat de aceiaşi factori. Şroturile sunt bogate în săruri minerale şi mai ales în fosfor.

Digestibilitatea proteinei este influenţată de conţinutul în celuloză şi de temperatura la care a avut loc procesul tehnologic.

Şroturile admise pentru hrana animalelor nu trebuie să conţină resturi de solvenţi care sunt toxici.

În hrana vacilor din ţara noastră se utilizează în primul rând şroturile de floarea-soarelui şi în mai mică măsură cele de soia şi de in şi foarte rar alte şroturi cum sunt cele de cânepă, seminţe de dovleac, rapiţă, bumbac, arahide şi altele.

Şroturile de floarea-soarelui se obţin în urma extragerii uleiului din seminţele de floarea-soarelui. Fluxul tehnologic cuprinde decorticarea, măcinarea, prăjirea, extracţia şi desolvizarea. Pentru calitatea şroturilor decorticarea este de cea mai mare importanţă, căci de ea depinde procentul de celuloză şi de proteină, precum şi digestibilitatea.

Şroturile de floarea-soarelui sunt bogate în aminoacizi cu sulf, respectiv metionină şi cistină. Acestea, pe lângă faptul că stimulează dezvoltarea unor microsimbionţi ruminali, pun la dispoziţie sulful necesar resintezei acestui tip de aminoacizi care, pe lângă rolul esenţial în metabolismul general, sunt constituenţi indispensabili ai proteinei laptelui şi în mod deosebit ai cazeinei.

Valoarea nutritivă a şrotului de floarea-soarelui variază în funcţie de cele arătate anterior şi este cuprinsă între 0,48 şi 1,01 UNL şi 187-274 g PDIN, respectiv 70-118 g PDIE la un kg.

În hrana vacilor de lapte poate să aibă o contribuţie importantă în echilibrarea raţiilor sub aspect energo-proteic mai ales când în raţii participă mult porumb însilozat sau sfeclă furajeră. De asemenea, se completează bine cu fânul de lucernă în ceea ce priveşte echilibrul fosfo-calcic, şrotul fiind bogat în fosfor, iar lucerna în calciu.

Se recomandă să participe în raţii la vacile de lapte şi tineretul de prăsilă în proporţie de 20-30% din amestecul de nutreţuri concentrate, cantităţi la care de obicei se realizează echilibrul energo-proteic.

Şroturile de soia sunt mai rar folosite în hrana taurinelor din cauza unui preţ mai ridicat. Fiind foarte bogate în proteină, peste 40%, cu valoare biologică mare datorită conţinutului în aminoacizi esenţiali şi în special de lizină, sunt mai solicitate de alte specii de animale (porci, păsări) care le valorifică mai eficient.