Articole revista 03 Iunie 2015, 09:18

O istorie vie a epocii noastre

Scris de

Mărturisesc că am deschis cu oarecare emoţie lucrarea recentă „Între vis şi realitate – amintiri“ a prof. univ. dr. ing. Ion Bold, apărută în pragul aniversării de 80 ani, lucrare care ne conduce pe căi neumblate ale vieţii şi operei sale, aducându-ne în realitate şi obligându-ne să reflectăm asupra unor evenimente şi cugetări ca adept al libertăţilor de opinie şi valorilor clasice consolidate, înclinat să asocieze şi să disocieze, sedus de generalizări şi sinteze.

Pe plan naţional, dar şi internaţional, Ion Bold rămâne un creator şi deschizător de drumuri prin ştiinţa Organizării Teritoriului şi Dezvoltarea spaţiului Rural şi crearea Sistemului Naţional de Organizare a Teritoriului, lucrări care se alătură altor 60 de cărţi publicate.

Întreaga sa operă şi viaţă reprezintă o ilustrare a nivelului de cultură care cuprinde gândirea socială, politică, istorică, filozofică a diferitelor ştiinţe tehnice şi economice. Ion Bold rămâne astfel exemplul unui strălucit intelectual, cu o vastă cultură generală şi o multiplă implicare în viaţa socială, care scrie într-o formă elegantă, pătrunzătoare, cu spirit analitic, convins cercetător sistematic şi erudit.

Textul său este concis, sintetic şi curat, iar problemele abordate sunt importante atât în plan teoretic, cât şi practic.

Recenta carte deschide orizonturi noi şi creează, alături de lucruri cunoscute, altele necunoscute, îmbogăţind pe cititor cu suportul unei meditaţii continue asupra unei vieţi trăite cu dăruire şi pasiune. Biografia sa are viaţă, culoare şi profunzime, se bucură de o largă audienţă – aşa cum am constatat din cărţile şi intervenţiile anterioare – şi de o autoritate incontestabilă, autentică, valoroasă.

Apariţia cărţii sale, „Între vis şi realitate – amintiri“ este, de fapt, o cumpănire feerică între vis şi viaţă, într-un echilibru delicat şi personal ca martor lucid şi activ al epocii noastre, astfel că apariţia cărţii trebuie considerată un eveniment literar, constituind un document al unei generaţii, expresiv şi grăitor.

Este cartea cel mai frumos scrisă, căci aici şi-a pus în joc talentul literar şi pe cel critic, cu reflecţii proprii asupra evenimentelor, a oamenilor, a vieţii.

Interesul deosebit pentru cartea sa, ca şi pentru întreaga sa operă, nu trebuie căutat numai în originalitate, ci în logica, coerenţa, eleganţa, lipsa de distonanţe, iată ce caracterizează în egală măsură opera şi viaţa acestei personalităţi.

În ultimă instanţă, a şti să citeşti această carte înseamnă să fii sensibil la lecţia sa, căci Ion Bold ne învaţă arta de a gândi şi de a munci cu pasiune, arta de a iubi, într-un cuvânt, arta de a trăi într-o epocă dificilă şi complexă.

Despre cartea sa vor scrie şi alţii. Mie mi-a plăcut să scriu despre prietenul Ion Bold care este un om în cel mai curat înţeles al cuvântului şi care cu această carte s-a depăşit pe sine cu dăruire şi talent, atestând un scriitor al realităţilor noastre, astfel că generaţii întregi vor avea de acum înainte revelaţia creaţiei sale, a nobilelor idei care i-au călăuzit viaţa, în contextul condiţiilor din România.

I. Banu


Vizualizari 2108
Evaluaţi acest articol
(1 Vot)

Copyrights © Lumea Satului

Redacţia:

Str. Moineşti nr. 12, Bl. 204, Sc. A, Ap. 4, sector 6, Bucureşti.
Pentru corespondenţă: OP 16, CP 39.
Tel/fax.: 021.311.37.11;
ISSN 1841-5148

Marketing, abonamente, difuzare
Tel: 031.410.07.45
- Nicusor Oprea Banu – 0752.150.146, 0722.271.338;

Compartiment financiar
– dr. Niculae Simion – 0741.217.627

Editura: ALT PRESS TOUR Bucureşti