reclama youtube lumeasatuluitv

În atenţia proprietarilor de cabaline

Eradicarea bolilor, printre care şi a Anemiei Infecţioase Ecvine, reprezintă unul dintre angajamentele Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor din România faţă de Uniunea Europeană. Anemia infecţioasă ecvină (A.I.E.) cunoscută şi sub denumirea de febra de mlaştină, este o boală virală produsă de un lentivirus cu acţiune complexă prezent la cai, catâri şi măgari. Acesta are capacitatea unică de a infecta calul pe viaţă, producând atacuri intermitente de boală, urmate de perioade în care calul poate părea cu stare de sănătate normală. Începând cu anul 2010, a fost promovat un nou program de asanare a focarelor de A.I.E, ca parte componentă a Programului Naţional.

În fapt este vorba despre acţiuni de identificare a tuturor cabalinelor existente, supravegherea bolii prin examene de laborator, eliminarea în termenul legal a animalelor anemopozitive, aplicarea de măsuri corective pentru neconformităţiile constatate. În paralel cu eliminarea cailor bolnavi sunt acordate plăţi de despăgubire prin DSVSA judeţene pentru proprietarii cabalinelor tăiate, ucise sau altfel afectate din proprietatea acestora, în vederea lichidării rapide a focarelor de boli transmisibile ale animalelor, în afara sumelor cuvenite prin asigurări, conform prevederilor H.G. nr.1.214/2009. Valoarea de înlocuire a animalului se stabileşte în funcţie de valoarea genetică, zootehnică, sex, vârsta, greutate, starea fiziologică, categoria de producţie, la valoarea de înlocuire la preţul pieţei, la data când a avut loc acţiunea de lichidare a focarului de boală.