reclama Nusees
update 7 Dec 2022

În viitor energia verde va înlocui era atomică

În opinia dlui Jelka Schedlinsky, membru al misiunii Iniţiativei de Export a Ministerului Federal al Tehnologiei şi Energiei „Energy Efficiency –Made in Germany“, politica energetică germană preconizează renunţarea la energia nucleară până în anul 2022. Aşadar, odată depăşită era atomică, e posibil ca în viitorul apropiat să ştergem din memorie versurile poeţilor proletcultişti „Am îmblânzit şi fiara, şi atomul“ şi să le înlocuim cu versurile anonime din aceeaşi perioadă comunistă „Vino, mamă, să mă vezi/Cum lucrez la spaţii verzi“.

În data de 25 noiembrie a.c., Camera de Comerţ şi Industrie Româno - Germană a organizat un simpozion cu tema „Eficienţa energetică şi energii regenerabile în sere, solarii şi zootehnie“. Întâlnirea a reprezentat cea de-a doua etapă a evenimentului iniţiat şi finanţat de Ministerul Federal al Economiei din Germania ce s-a adresat firmelor româneşti şi germane interesate să dezvolte afaceri bilaterale în domeniul eficienţei energetice şi al energiilor regenerabile. Scopul a fost promovarea pe plan local a sistemelor şi produselor germane din acest domeniu. Cea de-a treia etapă va constitui întâlnirea efectivă a firmelor din Germania cu posibili parteneri, firme din România. În această întreprindere reprezentanţii firmelor germane ce vizitează România vor fi însoţiţi de angajaţi ai Camerei de Comerţ Româno - Germane.

Campioni europeni la intensitate energetică regenerabilă

Cum era de aşteptat, cuvântul de deschidere l-a avut Sebastian Metz, director general AHK România. Acesta a reamintit faptul că AHK este prezentă în România de 5-6 ani, că suntem a doua ţară ca suprafaţă de teren agricol după Polonia şi că intensitatea energetică a ţării noastre este de 2-3 ori mai mare faţă de a oricărei alte ţări europene. La rândul său, dr. Emil Calotă, vicepreşedinte ANDR, a replicat că România are mare nevoie de prezenţa oamenilor de afaceri, de institutele de cercetare germane şi că eficienţa energetică a României reprezintă o oportunitate extraordinară pentru afaceri şi, în acelaşi timp, înseamnă în România un posibil motor de dezvoltare economică pe următorii 100 de ani. A mai punctat spunând că, partea de energie din biomasă, din biogaz şi geotermală, de-a lungul timpului, n-a fost modificată în niciun fel. Ca să destindă atmosfera, a glumit arătând că „Apariţia în România a Legii nr. 121 privind eficienţa energetică, lege care a transpus directiva europeană nr. 27 din 2012, iată o chestiune cu care ne putem mândri, şi anume faptul că am luat-o înaintea germanilor. Asta pentru că Germania încă se gândeşte cum să transforme directiva; deşi aveau termen de implementare stabilit, încă analizează proiectul pe plan naţional de acţiune în domeniul eficienţei“.

Proiectul „Sera de flori“ îmboboceşte la Hălciu

Şase societăţi germane interesate să pătrundă în România şi-au trimis reprezentanţii în căutare de parteneri români. Astfel, societatea Econtech - Theiss GmbH are clienţi privaţi din sectorul instalaţiilor pentru clădiri, precum şi clienţi industriali. Gama de produse a firmei cuprinde sisteme solare tehnice şi încălzire pe bază de biomasă, ventilaţie cu recuperarea căldurii ajungând până la tehnica de măsurare şi instalaţii fotovoltaice. A doua societate, GFR, dezvoltă şi comercializează în întreaga lume soluţii complete pentru managementul clădirilor şi al energiei, precum şi sisteme automat pentru clădiri. În mod particular, pentru eficientizarea energetică a serelor, societatea oferă soluţii de monitorizare a gradului de luminozitate, automatizarea serei, reglarea şi monitorizarea umidităţii relative în seră. Pentru a demonstra performanţele, au implementat în România un proiect de eficientizare la o seră din Hălciu, numit „Sera de flori“. O altă companie, Wilo SE, este producătoare de top de pompe şi sisteme de pompare eficiente energetic pentru instalaţiile de încălzire, răcire, alimentare cu apă şi evacuarea apei uzate. Este interesată de contactul cu marii producători şi consumatori de energie, marii consumatori de apă mai ales în domeniul industrial şi al eficienţei energetice pentru sere, solarii şi zootehnie.

Prima clădire verde din România, la Cacica

Societatea Wolf GmbH produce şi distribuie centrale termice şi cazane, atmosferice şi în condensare, centrale de ventilaţie şi climatizare în variante de exterior şi interior, panouri solare, pompe de căldură geotermale şi aer-apă, precum şi centrale de cogenerare. Furnizarea de sisteme complete, perfect integrate şi adaptate fiecărui proiect, cu accent pe eficienţă energetică şi încorporarea surselor de energie alternativă, reprezintă punctele forte ale producătorului german. Proiectul lor în România este EcoBiblioteca. Aceasta presupune o renovare sustenabilă la nivel înalt a unei biblioteci din judeţul Suceava, comuna Cacica. Aceasta va fi o clădire verde certificată utilizând sistemul de certificare voluntară „Living Building Challenge“. Sistemul folosit pentru certificarea clădirii este foarte ambiţios, în momentul de faţă doar 4 clădiri din lume fiind certificate conform acestui sistem. Societatea Strawtherm GmbH este activă în domeniul biomasei, mai exact în cel al producerii de căldură din paie şi combustibili similari. În cazanul său pe bază de paie se produc apă caldă, gaz pentru încălzire şi abur. Ultima societate, Herlt SonnenEnergieSysteme, specializată în tehnologii de încălzire pe bază de lemne şi instalaţii solare, şi-a dezvoltat propria serie de cazane şi un rezervor sintetic demontabil. Cazanele pe bază de gaz din paie şi lemn sunt produse de companie, patentate şi în funcţiune în multe ţări ale lumii.

Implicare PNDR

La nivelul PNDR 2014-2020, sprijinul pentru utilizarea resurselor regenerabile de energie va fi acordat prin mai multe măsuri. Măsura 4.1 prevede investiţii în exploataţii agricole – proiecte de investiţii care conţin şi activităţi pentru producerea şi utilizarea energiei din surse regenerabile în cadrul firmei, inclusiv de eficienţă energetică, ca parte a proiectului de investiţii. Beneficiari: fermieri, cu excepţia persoanelor fizice neautorizate, grupuri de producători şi cooperative, institutele şi staţiunile de cercetare-dezvoltare. Valoarea sprijinului: 1 mil. euro în cazul unui beneficiar din sectorul vegetal, 1,5 mil. euro pentru beneficiarul din sectorul zootehnic şi 2 mil. euro pentru investiţiile care conduc la un lanţ scurt de aprovizionare. Măsura 4.2 prevede sprijin pentru investiţii în procesarea/marketingul produselor agricole, pentru investiţii în producerea şi utilizarea energiei din surse regenerabile în unitatea proprie, având ca scop reducerea costurilor de producţie. Beneficiari: întreprinderi şi grupuri de producători şi cooperative. Valoarea sprijinului: 1 mil. euro pe proiect pentru IMM-uri; 1,5 mil. euro pe proiect pentru investiţiile care conduc la un lanţ scurt de aprovizionare local, forme asociative cooperative şi grupuri de producători (colectare, sortare, depozitare, ambalare/procesare şi comercializare).

Paul Rogojinaru