reclama youtube lumeasatuluitv

GAL Podişul de Nord al Bârladului. Ne lipseşte un ghid al beneficiarului

– Domnule Mihai Stoica, sunteţi managerul Grupului de Acţiune Locală (GAL) „Podişul de Nord al Bârladului“. Când a luat fiinţă şi ce aţi reuşit să faceţi până la acest moment?

– Am primit autorizaţie de funcţionare în februarie 2013. În baza unui dosar de candidatură pe care l-am depus, MADR a aprobat o alocare financiară de 1.900.000 euro. Până la această dată, am primit 56 de proiecte, dintre care 36 au fost selectate de către asociaţia noastră, depuse la Agenţia de Plăţi pentru Investiţii în Agricultură şi s-au realizat 36 de contracte, în valoare totală de 1.700.000 euro, ceea ce înseamnă 90% din valoarea alocării financiare selectate de către minister.

– Ce aţi reuşit să faceţi cu aceşti bani?

– GAL Podişul de Nord al Bârladului este un parteneriat public privat delimitat de teritoriile a 6 comune – 5 din judeţul Neamţ şi una din Iaşi. Partenerii noştri publici au depus proiecte pentru investiţii menite a dezvolta microregiunea noastră, cum ar fi: piste de biciclete, amenajarea unor parcuri, renovarea unor cămine culturale. Iar beneficiarii, persoane fizice sau societăţi comerciale, au depus proiecte cu valori între 50.000 euro şi 350.000 euro. Avem şi proiecte finalizate, care vizează modernizarea unor ferme vegetale, proiecte în derulare sau în stadii avansate de implementare.

– Care au fost măsurile cele mai accesate?

– În ceea ce priveşte beneficiarii privaţi, ponderea a fost, pe de o parte, pentru modernizarea fermelor, iar pe de altă parte s-au făcut proiecte pentru investiţii cu caracter nonagricol, cum ar fi instalaţie pentru fabricarea peleţilor susţinută de panouri fotovoltaice.

– Aveţi şi alţi investitori în zonă?

– Zona este puţin dezvoltată din punct de vedere economic, iar scopul nostru este de a mobiliza resursele existente în sensul unei revigorări economice. Populaţia este săracă, mijloacele sunt relativ scăzute.

– Care ar fi sectorul care ar putea mobiliza această zonă?

– Această zonă conţine o parte din teritoriu catalogată ca zonă defavorizată, iar susţinerea dezvoltării, în opinia noastră, este legată de încurajarea activităţilor turistice (cinegetic sau de week-end). Microregiunea este atractivă prin amplasarea ei în cadrul natural existent. Zona este localizată în Podişul de Nord al Bârladului, de unde izvorăşte Râul Bârlad. Are importante suprafeţe de păduri, pajişti, terenuri agricole bune, cu randament ridicat în ceea ce priveşte producţia de cereale. De asemenea, este o zonă cu tradiţie în creşterea animalelor. Sunt fermieri care au importante efective de animale şi, nu în ultimul rând, ar trebui menţionat şi faptul că apropierea de un municipiu creează unele oportunităţi legate de dezvoltarea economică, în sensul unor investiţii cu caracter nonagricol.

– Ce speranţe aveţi faţă de noul PNDR?

– Speranţele noastre sunt legate de faptul că implementarea noului PNDR se va putea face mai eficient, pentru că am avut şi avem probleme legate de implementarea proiectelor noastre – multă birocraţie, combinată cu multă lentoare şi dezinteres ducând la prelungirea absorbţiei fondurilor europene. Ideea nu este să contractăm, ci să absorbim aceste fonduri.

– Ce ar trebui schimbat?

– În opinia noastră, aşa cum există un Ghid al solicitantului, foarte bine elaborat, tot aşa ar trebui să existe un ghid al beneficiarului care a contractat proiectul, care să arate clar paşii şi termenii care trebuie urmaţi pentru implementarea proiectului.

Patricia Alexandra POP

Articole înrudite