Articole revista 16 Octombrie 2014, 11:08

Un proiect Green Energy. Biomasa - o afacere verde

Scris de

Asociaţia Green Energy a organizat la începutul lunii octombrie lansarea oficială a proiectului „Biomasa – o afacere verde“. Proiectul este implementat în parteneriat de către Asociaţia Green Energy (în calitate de beneficiar) şi Oxford Research AS din Norvegia. Acesta se desfăşoară în perioada septembrie 2014 – aprilie 2016 şi este cofinanţat din Mecanismul Financiar Norvegian 2009-2014, programul „Inovare Verde în Industria din România“.

Proiectul se desfăşoară pe o perioadă de 20 de luni, având o valoare totală de 219.500 euro, din care grant 190.000 euro. Obiectivele principale ale proiectului sunt dezvoltarea şi promovarea unui sistem de încălzire la nivel comunitar bazat pe biomasă şi încurajarea dezvoltării ecoîntreprinderilor de-a lungul lanţului valoric al biomasei.

Biomasa este partea biodegradabilă a produselor, deşeurilor şi reziduurilor din agricultură, inclusiv substanţele vegetale şi animale, silvicultură şi industriile conexe, precum şi partea biodegradabilă a deşeurilor industriale şi urbane. (Definiţie cuprinsă în Hotărârea nr. 1844 din 2005 privind promovarea utilizării biocarburanţilor şi a altor carburanţi regenerabili pentru transport.)

Biomasa reprezintă resursa regenerabilă cea mai abundentă de pe planetă. Aceasta include absolut toată materia organică produsă prin procesele metabolice ale organismelor vii. Biomasa este prima formă de energie utilizată de om, odată cu descoperirea focului.

Activităţile proiectului

Este avută în vedere dezvoltarea de idei de afaceri în vederea generării de noi ecoîntreprinderi de-a lungul lanţului valoric al biomasei. Proiectul presupune şi vaste activităţi de informare.

Se urmăreşte armonizarea intereselor actorilor în domeniu şi dezvoltarea Clusterului Inovativ al Biomasei Green Energy prin intermediul expertizei norvegiene. În cadrul lansării proiectului, reprezentanţii asociaţiei Green Energy au explicat în detaliu importanţa dezvoltării unor sisteme de încălzire bazate pe biomasă la nivel comunitar. Asociaţia face primul pas în acest sens prin implementarea unui model-pilot în judeţul Covasna, Regiunea Centru. Urmează a fi identificată administraţia publică locală unde va fi realizat acest model şi, mai apoi, încheierea unui acord privind implementarea şi sustenabilitatea modelului creat.

Sistemul va integra verigile-cheie din lanţul valoric al biomasei lemnoase:

– cultivarea de salcie energetică cu scopul obţinerii de biomasă lemnoasă;

– colectarea şi măcinarea deşeurilor lemnoase cu scopul obţinerii de biomasă;

– instalarea şi punerea în funcţiune a unei centrale termice cu cazan pe biomasă.

Sistemul de încălzire pe biomasă la nivel comunitar va reprezenta un model de bună practică, care urmează a fi supusă atenţiei factorilor decizionali pentru a fi replicat în alte localităţi din ţară.

Asociaţia Green Energy

De la înfiinţarea sa în 2009, Asociaţia Green Energy activează în domeniul protecţiei mediului şi a promovării surselor de energii regenerabile.

Printre membrii asociaţiei se numără producători de biomasă (fermieri care cultivă plante energetice, firme din industria de prelucrare a lemnului şi producători de mobilă), producători de cazane, firme responsabile de gestionarea deşeurilor, firme care asigură logistica, mari şi mici consumatori de energie verde. 

Asociaţia Green Energy asigură totodată managementul pentru Clusterul Inovativ al Biomasei Green Energy. În anul 2013 Clusterul a obţinut calificativul bronz pentru management, o recunoaştere acordată de ESCA (Secretariatul European pentru Analiza Clusterelor) şi Cluster Excellence prin iniţiativa Comisiei Europene.

Clusterul Inovativ al Biomasei Green Energy grupează reprezentanţi ai mediului economic din domeniul biomasei (membri ai Asociaţiei Green Energy), reprezentanţi ai mediului academic (cercetători în domeniul biomasei), reprezentanţi ai administraţiilor publice (factori decizionali care încurajează prin mecanisme adecvate dezvoltarea sectorului), precum şi alte organizaţii-catalizator care contribuie la dezvoltarea sectorului.

Oxford Research AS

Clusterele din Norvegia sunt recunoscute ca fiind unele dintre cele mai performante din lume. Prin intermediul parteneriatului, Clusterul Green Energy va beneficia de servicii de expertiză norvegiană în domeniul clusterelor şi va prelua know-how din partea clusterelor norvegiene din domeniul biomasei.

Oxford Research din Norvegia este o companie bazată pe cunoaştere specializată în domenii precum dezvoltare industrială şi regională. Printre temele pe care le abordează se numără sistemele de cunoaştere şi de inovare, planuri de dezvoltare a relaţiilor cu municipalităţi şi regiuni, politici sociale, educaţionale şi de piaţa muncii.

Oxford Research a fost înfiinţat în 1995 şi are filiale în Danemarca, Norvegia şi Suedia. Oxford Research realizează evaluări, analize şi oferă consultanţă pe strategii. Organizaţia a constituit un grup dedicat clusterelor, format din experţi şi organizaţii partenere. Organizaţia participă la numeroase proiecte transregionale şi europene pe tema clusterelor.

Forme de valorificare energetică a biomasei (bio-carburanţi):

– Arderea directă cu generare de energie termică.

– Arderea prin piroliză, cu generare de singaz (CO + H2).

– Fermentarea, cu generare de biogaz (CH4) sau bioetanol (CH3-CH2-OH) – în cazul fermentării produşilor zaharaţi; biogazul se poate arde direct, iar bioetanolul, în amestec cu benzina, poate fi utilizat în motoarele cu combustie internă.

– Transformarea chimică a biomasei de tip ulei vegetal prin tratare cu un alcool şi generare de esteri, de exemplu metil esteri (biodiesel) şi glicerol. În etapa următoare biodieselul purificat se poate arde în motoarele diesel.

– ­Degradarea enzimatică a biomasei, cu obţinere de etanol sau biodiesel. Celuloza poate fi degradată enzimatic la monomerii săi, derivaţi glucidici, care pot fi ulterior fermentaţi la etanol.

Programul „Inovare Verde în Industria din România“

Programul „Inovare Verde în Industria din România“ este o arie de program din cadrul Mecanismului Financiar Norvegian 2009-2014 (Granturile Norvegiene), care îşi propune să contribuie la reducerea disparităţilor economice şi sociale în Spaţiul Economic European (SEE) şi la consolidarea relaţiilor bilaterale dintre Norvegia şi România.

„Inovare în Industria Verde din România“ este un program de dezvoltare a afacerilor, având drept scop creşterea competitivităţii întreprinderilor verzi, inclusiv ecologizarea industriilor existente, inovarea şi dezvoltarea spiritului antreprenorial verde. Viziunea programului este: „Bun pentru afacere şi bun pentru mediul înconjurător.“

Sorin STAICU


Vizualizari 3432
Evaluaţi acest articol
(1 Vot)

Copyrights © Lumea Satului

Redacţia:

Str. Moineşti nr. 12, Bl. 204, Sc. A, Ap. 4, sector 6, Bucureşti.
Pentru corespondenţă: OP 16, CP 39.
Tel/fax.: 021.311.37.11;
ISSN 1841-5148

Marketing, abonamente, difuzare
Tel: 031.410.07.45
- Nicusor Oprea Banu – 0752.150.146, 0722.271.338;

Compartiment financiar
– dr. Niculae Simion – 0741.217.627

Editura: ALT PRESS TOUR Bucureşti