Articole revista 02 Mai 2014, 21:00

Măsuri pentru prevenirea zoonozelor

Scris de

Apărarea sănătăţii animalelor, prevenirea transmiterii de boli la animale şi de la animale la om, siguranţa alimentelor destinate consumului uman, salubritatea furajelor pentru animale şi protecţia mediului în raport cu creşterea animalelor constituie o problemă de stat şi o îndatorire pentru toţi locuitorii ţării.

Dezvoltarea raţională a sectorului de creştere a animalelor şi a sectorului alimentar are loc prin imple­mentarea unor acţiuni sanitare veterinare care vizează ridicarea nivelului de sănătate a animalelor crescute în scop economic care să garanteze sănătatea populaţiei umane împotriva maladiilor şi infecţiilor, direct sau indirect transmisibile între animale şi de la animale la om (zoonoze).

Zoonozele sunt boli infecţioase produse de numeroşi agenţi infecţioşi ai animalelor, ce se pot transmite de la animale la om, dar şi invers.

Zoonozele, în funcţie de agentul patogen care le produce, pot fi clasificate în următoarele categorii:

- zoonoze virale (gripa, rabia, variola, febra aftoasă);

- zoonoze bacteriene (antrax, tuberculoză, salmoneloze, stafilococi, clostridii, infecţii colibacilare, bruceloză, campilobacterioză, rujetul, leptospiroza, pasteureloza, morva);

- zoonoze produse de prioni (encefalopatiile spongiforme transmisibile);

- zoonoze produse de ricketsii şi clamidii (febra butonoasă, febra Q);

- zoonoze micotice (dermatofitoze);

- zoonoze parazitare (giardioza, ascaridioza, teniaza, trichineloza, cisticercoza, hidatidoza, toxoplasma, toxocaroza, fascioloza, sarcocistoza, cenurozele).

Riscul de contaminare a omului este dat de:

- contactul direct cu animalele bolnave sau purtătoare de germeni,

- de manipularea inadecvată a produselor sau subproduselor provenite de la animale bolnave (carcasele, sângele, pieile, cadavrele, lâna infestate).

- de contactul cu obiecte contaminate de animalele bolnave.

- consumul alimentelor de origine animală, incorect preparate termic,

- alimentele provenite de la animale bolnave.

- nerespectarea normelor generale de igienă şi profilactice

În cadrul strategiilor şi a programelor autorităţilor sanitare veterinare centrale şi judeţene, stabilite anual, pentru asigurarea statusului de sănătate a animalelor domestice şi sălbatice, a corelaţiei dintre bolile animalelor şi transmiterea acestora la om, precum şi pentru asigurarea condiţiilor de igienă a produselor de origine animală, destinate consumului uman, asigurarea sănătăţii publice şi protejarea intereselor consumatorilor, se are în considerare frecvenţa, aria de răspândire şi evoluţia bolilor în rândul populaţiilor animale şi umane, implicarea în calitatea hranei animalelor şi a oamenilor, de gravitatea lor pentru om, de consecinţele posibile pe plan social şi economic.

În acest sens sunt atenţionaţi autorităţile locale, crescătorii de animale, operatorii din domeniul alimentar şi, nu în ultimul rând, populaţia despre obligaţiile ce le revin pentru implementarea acţiunilor de protejarea a sănătăţii animalelor prin măsuri de profilaxie generală, de profilaţie specifică, de proceduri şi mecanisme tehnologice specifice care să asigure că alimentele care ajung pe masa consumatorului sunt comestibile şi că riscul contaminării este redus la minimum şi care se referă la:

- Modernizarea creşterii animalelor în exploataţii comerciale (ferme) care să asigure cerinţele optime de biosecuritate, igienă, protecţie şi bunăstare.

- Colaborarea cu medicii veterinari arondaţi, pentru identificarea şi înregistrarea la timp a animalelor (bovine, ovine, caprine, porcine şi canine) existente în exploataţie.

- Să comunice medicului veterinar, la data producerii, mişcările survenite în efectiv prin fătări, cumpărări, vânzări, mortalităţi.

- Să permită medicului veterinar monitorizarea stării de sănătate a animalelor din proprietate şi să anunţe cazurile de îmbolnăviri sau de mortalităţi la speciile pe care le au în proprietate.

- Să asigure sprijinul personalului veterinar la efectuarea acţiunilor obligatorii de prevenire şi combatere a bolilor transmisibile (vaccinări, recoltări de probe de sânge sau de organe) la data şi ora stabilite.

- Să respecte dispoziţiile autorităţii veterinare privind izolarea şi eliminarea din efectiv a animalelor diagnosticate cu boli transmisibile.

- Să asigure normele de protecţie şi bunăstare a animalelor privind protecţia sanitară a exploataţiei, adăpostirea, hrănirea, adăparea, precum şi a normelor de microclimat.

- Respectarea legislaţiei privind gestionarea câinilor şi a pisicilor animale care constituie un real pericol prin transmiterea unor boli grave la alte animale şi la oameni, precum şi prin agresarea fizică a populaţiei

- Să solicite medicului veterinar arondat carnet de sănătate pentru animalele aflate în proprietate.

- Interzicerea tăierii animalelor în scopul comercializării cărnii sau produselor rezultate pentru consum public în alte locuri sau spaţii decât cele autorizate sanitar-veterinar, cu excepţia sacrificării tradiţionale a porcilor în gospodăriile populaţiei, cu obligaţia consumului în familie a cărnii şi a derivatelor rezultate prin prepararea cărnii de porc în aceste locaţii, solicitând medicului veterinar examenul de specialitate.

- Afluirea probelor de carne de la porcii sacrificaţi sau vânat împuşcat (mistreţ, urs) pentru efectuarea examenului trichineloscopic.

- Să efectueze curăţirea mecanică şi dezinfecţia adăposturilor, a acţiunilor de deratizare şi demuştizare cu unităţi şi personal de specialitate.

- Să colecteze cadavrele şi deşeurile animaliere în vederea transportului, cu sprijinul autorităţilor locale, la unitatea de distrugere Protan.

- Educaţia sanitară a populaţiei, a personalului care lucrează cu animalele şi consumă produsele obţinute de la acestea.

În acest sens, achiziţionaţi alimente, în special carne şi lapte, numai din spaţii sau unităţi înregistrate sanitar-veterinar, evitând comerţul „stradal“; evitaţi consumul de produse şi subproduse de origine animală necontrolate sanitar-veterinar sau nepreparate termic; asiguraţi igiena corporală pentru animalele de companie şi a mediului în care trăiesc acestea; efectuaţi deparazitările periodice interne şi externe şi vaccinările anuale ale acestora. De asemenea, este important să colaboraţi permanent cu autorităţile judeţene şi locale pentru implementarea unitară a legislaţiei în domeniul sanitar-veterinar şi pentru a stabili şi aplica măsuri de prevenire şi combatere a bolilor transmisibile la animale şi de la animale la om.

Dr. Ioan PENŢEA – medic veterinar Sibiu


Evaluaţi acest articol
(2 voturi)

Copyrights © Lumea Satului

Redacţia:

Str. Moineşti nr. 12, Bl. 204, Sc. A, Ap. 4, sector 6, Bucureşti.
Pentru corespondenţă: OP 16, CP 39.
Tel/fax.: 021.311.37.11;
ISSN 1841-5148

Marketing, abonamente, difuzare
Tel: 031.410.07.45
- Nicusor Oprea Banu – 0752.150.146, 0722.271.338;

Compartiment financiar
– dr. Niculae Simion – 0741.217.627

Editura: ALT PRESS TOUR Bucureşti