update 1 Feb 2023

Fertiirigația, tehnologie modernă pentru producții mari

Pomicultura modernă se străduieşte continuu să-şi îmbunătăţească tehnologiile de producţie pentru ca să obţină producţii de fructe mari şi de calitate. Ca în orice alt sector al agriculturii, trebuie să tindem ca şi în pomicultură să satisfacem mereu noile tendinţe: producţii mari şi de calitate, cu costuri mici de producţie. Or, aceste obiective nu se pot realiza decât prin investiţii în modernizări, retehnologizări etc.

Noua tehnologie în pomicultură are la bază conceptul de dirijare a factorilor de producţie. Sunt deosebit de importanţi factorii climatici (lumină, căldură, aer). E necesară o dozare inteligentă a apei şi hranei, astfel încât să obţinem rezultate indiferent de condiţiile climatice – frig, brumă, secetă, vijelii, grindină etc. Producţia pe care speciile şi soiurile din plantaţiile pomicole le au în structura lor genetică este optimizată printr-o sporire a cantităţii şi calităţii, în condiţii cât mai economice.

Apa este un factor de producţie indispensabil în activitatea vitală a tuturor organismelor, fără apă nefiind posibilă manifestarea proceselor caracteristice vieţii. Până la intrarea în vegetaţie pomii au nevoie de apă pentru completarea rezervei de hrană din trunchi, ce va fi consumată la dezmugurire. Din primăvară până în toamnă, datorită unui proces intens de transpiraţie, ca urmare a consumului mare de elemente nutritive dirijate spre locurile de creştere, consumul de apă creşte progresiv.

Noua orientare în acest segment tehnologic este aceea de a asigura zilnic apă şi hrană fiecărui pom. Aplicarea îngrăşămintelor de calitate, solubile în apă, în fiecare zi, prin intermediul sistemului de irigare, este metoda optimă pentru furnizarea unei alimentaţii echilibrate a pomilor pe perioada de vegetaţie. Prin fertiirigare se asigură substanţele nutritive esenţiale: azot, fosfor, potasiu, magneziu şi calciu. Acestea sunt plasate exact la locul de activitate intensă a rădăcinilor şi în momentul potrivit, astfel încât să fie disponibile atunci când plantele o cer, adică în fiecare zi, din luna martie până în octombrie. Hrănirea zilnică cu apă şi îngrăşăminte chimice nu se face întâmplător, fiind rezultatul cercetării prin folosirea funcţiilor de producţie şi care se exprimă prin aceea că producţia este egală cu consumul de azot + fosfor şi potasiu pentru o tonă de fructe, respectând raportul ca la o parte de azot să se adauge fosfor 0,5 părţi şi 1,5 de potasiu.

Hrănirea „cu linguriţa“ o aplicăm în fermă pe cele 80 ha livadă superintensivă. Rezultatele pe care le-am prezentat de-a lungul timpului în revista Lumea Satului, primele în anul 2009, m-au convins de această teorie revoluţionară, aplicarea zilnic la fiecare pom de 2-16 l apă împreună cu minimum 0,12 gr azot. Fosforul şi potasiul se calculează în funcţie de producţia dorită.

Voi exemplifica pentru două specii la ce concluzii am ajuns, pornind de la producţia planificată, consumul de apă şi îngrăşăminte pe fiecare lună, cifra urmând să se dea fracţionat pe fiecare zi, cu ajutorul computerului din staţia de fertiirigare.

Exemplificarea se face pentru o livadă superintensivă, dar calculul se poate extrapola şi pentru alt tip de livadă: rămâne constant consumul de apă şi variabil consumul lunar pentru elementele de bază (N, P, K, MG, CA), dar distribuite zilnic din total.

Datele prezentate în continuare sunt recomandate pentru speciile măr şi cireş, pe total şi pe lună şi numai pe totalul perioadei de vegetaţie la celelalte specii.

Îngrăşămintele folosite pentru reţetă sunt: Multi K (13.0.46), MAP (mono amoniu fosfat) 0.61.0, Amm, nitrat de amoniu 34.0.0, Mgnisal nitrat – 10.8.0.0.15.8 şi Nitrat de Ca.

În ziua cu precipitaţii peste 20 l/mp se irigă cu 2-4 l/pom pentru a aplica Porţia de îngrăşăminte.

Sintetic, pentru speciile cais, piersic, prun consumul anual de apă şi elemente nutritive recomandat de firma HAIFA’S, experimentat în fermă, este:

Pentru asigurarea recoltelor mari de cea mai bună calitate, odată cu lucrarea de stropit împotriva bolilor şi dăunătorilor, folosim şi spray-urile foliare, denumite generic hrănirea foliară cu linguriţa, o metodă rapidă şi foarte eficientă pentru furnizarea nutrienţilor ca supliment, format din amestec de microelemente: bor, calciu, mangan, fier, sulf, sodiu, zinc, cupru şi, mai nou, alge.

Este o metodă ideală de hrănire în anumite condiţii de creştere în care absorbţia substanţelor nutritive din sol este ineficientă. Spray-urile foliare cu precizie măsurată ajută fenomene hotărâtoare înainte de înflorit, stimulează fenomenul de inducţie a florilor (se aplică bor, zinc, mangan) pentru creşterea fructelor, rezistenţa acestora la depozitare şi transport după recoltare, evitarea fenomenului de crăpare la specia cireş… Pentru aceasta la fie­care tratament după căderea petalelor se dă calciu, de exemplu la speciile cireş şi măr minimum 2-4 kg la fiecare stropit până la recoltare. Aplicarea foliară a nutrienţilor corecţi, în concentraţii relativ scăzute, în decursul etapelor critice de dezvoltare a culturilor contribuie în mod semnificativ la recolte mari şi de o calitate îmbunătăţită.

Petre EREMIA

Articole înrudite