ipso iulie 2021    reclama youtube lumeasatuluitv
update 30 Jul 2021

INS demarează ancheta structurală în agricultură

După ce nu a mai fost actualizat din anul 2007, adică de la data aderării României la Uniunea Europeană, registrul exploataţiilor agricole va fi, în sfârşit, actualizat pe baza Anchetei Structurale în Agricultură (ASA 2013), care va avea loc la nivel naţional în perioada 10 ianuarie – 10 februarie 2014.

Cercetarea va fi realizată în conformitate cu legislaţia europeană privind structura exploataţiilor agricole, având ca referinţă anul 2013. Culegerea datelor va fi făcută de operatori de teren angajaţi şi plătiţi de Direcţiile judeţene de statistică. În eşantion sunt peste 300.000 de exploataţii agricole individuale fără personalitate juridică din România.

Potrivit informaţiilor puse la dispoziţie de Institutul Naţional de Statistică (INS), scopul acestei cercetări statistice este de a asigura date pentru fundamentarea politicilor naţionale în domeniul agricol, în concordanţă cu acquis-ul statistic comunitar, comparabile la nivel internaţional, necesare procesului de participare a României la Politica Agricolă Comună.

Printre obiectivele esenţiale ale ASA 2013 se află şi obţinerea datelor în legătură cu structura exploataţiilor agricole: numărul total, mărimea medie a exploataţiei agricole, suprafaţa agricolă utilizată, efectivele de animale, irigaţiile, agricultura ecologică etc.

Nu în ultimul rând, se vor obţine informaţii suplimentare care vor ajuta la îmbunătăţirea calităţii indicatorilor de agrosediu şi pentru elaborarea politicilor agricole şi de dezvoltare rurală.

Operatorii statistici care vor pleca pe teren vor fi recrutaţi pe baza unor criterii clare, pe care aceştia trebuie să le întrunească: studii superioare sau medii, experienţă în domeniul statistic, agricol, informatic, precum şi alte categorii de personal cu o pregătire corespunzătoare. Înainte să înceapă ancheta, operatorii statistici vor fi testaţi şi instruiţi de către Direcţia Judeţeană de Statistică.

Ancheta se va desfăşura în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1166/19 noiembrie 2008 al Parlamentului European şi al Consiliului privind anchetele structurale în agricultură, Regulamentul (CE) nr. 1242/8 decembrie 2008 al Parlamentului European şi al Consiliului privind stabilirea tipologiei comunitare a exploataţiilor agricole.

Articole înrudite

Articole recente - Lumea Satului