Articole revista 01 Ianuarie 2014, 14:22

Controalele Romsilva au dus la sute de amenzi şi dosare penale

Scris de

Au fost voci care au afirmat eronat că Regia Naţională a Pădurilor (RNP) – Romsilva nu-şi face curăţenie în propria ogradă. Drept dovadă, în urma controalelor dispuse de Adam Crăciunescu, directorul general al Romsilva, RNP a sancţionat sute de angajaţi şi au fost întocmite dosare penale. Informaţia a fost făcută publică de directorul general, în cadrul unei conferinţe de presă.

„Din august 2012 şi până în prezent au fost sancţionaţi, în urma controalelor pe care le-am demarat, 870 de angajaţi ai Regiei. Însă mai avem controale nefinalizate, pentru că în pădure acestea se desfăşoară greoi. Sancţiunile au fost cele prevăzute în Codul Muncii, respectiv reţinerea a 20-30% din salariu, schimbarea din funcţie sau desfacerea contractului de muncă pentru aproape 30 de angajaţi, dar cu unii suntem în procese, pentru că avem 108 dosare penale“ – a spus Crăciunescu.

Domnia sa a afirmat că, din momentul în care a preluat conducerea Regiei, în august 2012, a demarat o evaluare a situaţiei în care se aflau pădurile de stat.

„Am vrut să vedem ce se întâmplă cu pădurile de stat. Am analizat ortofotoplanurile existente la nivelul RNP pentru pădurile statului din 2005 şi până în prezent, pentru a vedea ce consistenţă aveau aceste păduri şi am început mai multe controale, care cred că au deranjat destul de mult. Am luat măsuri pentru a opri jafurile din păduri şi efectul economic s-a văzut imediat. Cei care se ocupă de exploatarea masei lemnoase s-au adresat Regiei pentru cumpărarea materialului lemnos cu provenienţă certă, care poate fi extras din pădurile statului“ – a adăugat directorul general Crăciunescu. În opinia sa, pădurarii nu se ocupă doar de gestionarea pădurii, ci şi de paza şi protecţia acesteia, deşi de multe ori nu sunt dotaţi şi asupra lor se fac abuzuri.

„Avem deja 12 cazuri de ultraj asupra pădurarilor. Am făcut o evaluare a resurselor umane, am creat posturi de maiştri silvici, ca să se ocupe de gestionarea lemnului, iar pe unii pădurari i-am calificat şi i-am dotat cu echipamente necesare pentru paza pădurii. Fiecare judeţ are o echipă mobilă de verificare a materialului lemnos, care circulă pe drumurile forestiere şi, împreună cu poliţia, verificăm drumurile publice“ – a menţionat Crăciunescu.

În urma analizei efectuate la nivelul ocoalelor silvice, s-a constatat că 297 din cele 314 ocoale silvice pot să devină centre de profit şi se pot gospodări local. „Acestea pot să aibă structuri de coordonare judeţene, regionale şi naţionale, pot deveni centre de profit şi se pot gospodări local, fără să fie nevoie de o centralizare. Mai sunt unele ocoale în sudul ţării, cu probleme, unde au fost calamităţi. Mai avem şi păduri private, de unde nu se încasează contravaloarea serviciilor, dar sunt toate monitorizate. De asemenea, am pus la punct şi un sistem informatic pentru a monitoriza orice lemn care pleacă din pădure, unde se duce şi cu ce preţ se valorifică“, a explicat directorul general.

Cazul Gârda

O situaţie deosebită a apărut la Ocolul Silvic Gârda, din cadrul Direcţiei Silvice Alba, în urma controlului efectuat, în perioada ianuarie 2011 – septembrie 2013, de o comisie numită prin decizia conducerii RNP.

„În vederea verificării stării actuale privind nivelul tăierilor ilegale de arbori au fost efectuate controale de fond, în cele 19 cantoane silvice din structura ocolului, de către specialişti de la direcţiile silvice Argeş, Caraş-Severin, Vâlcea şi Alba. În patru cantoane silvice – Iarba Rea, Buciniş, Ştei şi Vârciog – au fost identificate probleme deosebite privind tăierile ilegale de material lemnos. Ca urmare, controalele de fond în aceste cantoane s-au desfăşurat pe o perioadă lungă, respectiv până la sfârşitul lunii octombrie. Comisia de control a constatat existenţa unor tăieri ilegale, începând cu anul 2005, dar care au avut intensitate mai mare, în perioada 2008-2012“, a spus Crăciunescu. Conform afirma­ţiilor sale, în urma definitivării Raportului, s-a constatat tăierea ilegală a 7.990 de arbori, cu un volum total de 8.422,5 mc.

Prin acţiunile de tăiere ilegală, s-a produs destructurarea sau chiar dispariţia unor arborete, Astfel, va fi necesară reîmpădurirea prin plantarea unei suprafeţe de 447 ha, valoarea acestor lucrări fiind estimată la aproximativ 900.000 de euro. În cazul arboretelor tăiate anterior anului 2011, pentru estimarea volumului exploatat ilegal, a fost necesară utilizarea informaţiilor furnizate de ortofotoplanuri pentru anii 2005, 2009, 2010 şi 2011, precum şi informaţiile din amenajamentele silvice. Astfel s-a aflat că, în acea perioadă, s-au tăiat ilegal 257.688 mc, cu o valoare a pagubei de peste 5,3 milioane de euro.

„Cu ocazia controlului s-au constatat grave nereguli cu privire la toate activităţile tehnice şi comerciale ce s-au desfăşurat în perioada controlată. Pentru abaterile constatate, în funcţie de gravitatea faptelor, s-a dispus aplicarea unor sancţiuni personalului silvic implicat în săvârşirea acestora“ – a adăugat directorul general. Crăciunescu a precizat că – în cazul a trei foşti şefi de ocol (dintre care unul şi fost director al direcţiei silvice), doi tehnicieni silvici şefi de districte, inginerul responsabil cu probleme de cultura pădurilor şi trei pădurari, titularii cantoanelor silvice cu cele mai mari pagube – au fost înaintate plângeri penale şi li s-a suspendat contractul individual de muncă. De asemenea, s-a luat măsura diminuării salariului cu 10% până la 30% pe perioade de una la trei luni, conform prevederilor contractului colectiv de muncă şi statutului personalului silvic. Este vorba de directorul tehnic al direcţiei, un fost director şi fost director tehnic al direcţiei, fostul director economic al direcţiei, revizorul contabil al direcţiei, patru ingineri din cadrul direcţiei, responsabilii activităţilor de fond forestier, cultura pădurilor, paza pădurilor şi producţie. Aceeaşi sancţiune au mai primit-o un inginer din aparatul direcţiei, contabilul-şef şi doi ingineri de la ocolul silvic, responsabilii activităţilor de fond forestier şi paza pădurilor.

Au scăpat doar cu avertisment scris un inginer, şef de district de la ocolul silvic. În total s-au aplicat 22 de sancţiuni pentru tot atâtea persoane implicate. Totodată, pentru remedierea deficienţelor constatate şi pentru îmbunătăţirea activităţii Ocolului Silvic Gârda s-au dispus 14 măsuri, cu termen de realizare şi responsabilităţi.

Traian Dobre


Evaluaţi acest articol
(1 Vot)

Copyrights © Lumea Satului

Redacţia:

Str. Moineşti nr. 12, Bl. 204, Sc. A, Ap. 4, sector 6, Bucureşti.
Pentru corespondenţă: OP 16, CP 39.
Tel/fax.: 021.311.37.11;
ISSN 1841-5148

Marketing, abonamente, difuzare
Tel: 031.410.07.45
- Nicusor Oprea Banu – 0752.150.146, 0722.271.338;

Compartiment financiar
– dr. Niculae Simion – 0741.217.627

Editura: ALT PRESS TOUR Bucureşti