Bednar SWIFTERDISC octombrie 2021    reclama youtube lumeasatuluitv
update 28 Nov 2021

Centru de Excelență pentru Cercetare în Domeniul Taurinelor, în valoare de 14 milioane lei, inaugurat la Dancu

Un Centru de Excelență pentru Cercetare în Domeniul Taurinelor a fost inaugurat la Stațiunea de Cercetare Dezvoltare pentru Creșterea Bovinelor Dancu, acesta fiind construit cu bani alocați din Fondul European de Dezvoltare Regională /FEDR/, în cadrul Programului Operațional Sectorial Creșterea Competitivității Economice - POSCCE, Axa prioritară 2, Operațiunea 2.2.1.

Valoarea proiectului se ridică la peste 14 milioane de lei și vizează construcția unui spațiu nou și independent pentru activitatea de cercetare, dar și achiziția de echipamente de cercetare-dezvoltare noi și performante, care să asigure condițiile unei cercetări științifice de nivel european.

'Obiectivele proiectului proiectului vizează dezvoltarea infrastructurii, resurselor umane, cercetării științifice fundamentale, aplicative și inovare la nivel de excelență în domeniul creșterii și exploatării taurinelor, promovarea, stimularea, asistarea și încurajarea dezvoltării capacităților științifice și tehnologice la nivel regional și național, funcționarea ca punct regional de contact și diseminare de informații și know-how, crearea și diseminarea tehnologiilor moderne de creștere și exploatare, în concordanță cu normele europene', a explicat prof. univ. dr. Șteofil Creangă, directorul Stațiunii de Cercetare Dezvoltare pentru Creșterea Bovinelor Dancu.

Acesta a adăugat că, din acest an, activitatea de cercetare se va derula în incinta a șase laboratoare: genetică-ameliorare, biotehnologii de reproducție, patologie bovină, nutriție, tehnologii de exploatare și controlul produselor animaliere. În acest mod, se urmărește, printre altele, creșterea competenței profesionale prin crearea unui mediu de cercetare atractiv și stimulativ pentru tinerii cercetători.

În cadrul acestui proiect vor fi angajați 15 specialiști și vor fi dezvoltate parteneriate cu mediul universitar și academic pentru realizarea de proiecte cercetare-dezvoltare, programe educaționale teoretice și practice la toate nivelele și, respectiv, servicii de consultanță oferite către întreprinderi, instituții publice.

AGERPRES

 

Articole recente - Lumea Satului