ipso august 2021    reclama youtube lumeasatuluitv

Erbicidarea de toamnă la grâu, nerentabilă pentru fermieri

Toamna lui 2013 prezintă deocamdată condiţii prielnice pentru înfiinţarea culturii grâului. Totul depinde acum de felul în care este aplicată tehnologia, începând de la asolament, lucrările solului, fertilizare, încadrarea în epoca de semănat, calitatea materialului biologic, semănat, lucrări ulterioare până la venirea iernii. Este bine să fie reţinute câteva aspecte: monocultura este contraindicată sau este acceptată succesiunea de 2 ani; epoca optimă de semănat a grâului de toamnă este 1-15 octombrie; pentru fiecare zi de întârziere a semănatului în luna octombrie se pierd 60 kg/ha, iar pentru luna noiembrie 100 kg/ha; semănatul în perioada optimă dă posibilitatea grâului să înfrăţească şi să se călească, fortificându-se pentru perioada de iarnă; aplicarea îngrăşămintelor chimice trebuie făcută pornind de la realitatea că o tonă de grâu consumă 20-25 kg.s.a. azot şi 14-17,5 fosfor.

Erbicidarea preemergentă

În 2013, una dintre marile companii de producere a seminţelor a venit cu o nouă provocare, cea de combatere a buruienilor printr-o erbicidare de toamnă, sub motivaţia că „buruienile au aceeași evoluție, necesități ca și plantele de grâu, «mănâncă» aceeași cantitate de nutrient, de aici şi pierderi de elemente nutritive din cauza competiției; sunt focar de boli și dăunători“. Perioada de aplicare este imediat după semănat şi se combat buruienile problemă, cum ar fi iarba vântului, traista ciobanului, muşeţelul, albăstriţa, nemţişorul de câmp etc.

Aplicaţii practice

Să vedem însă cum pregătesc doi dintre fermierii cu mare experienţă şi rezultate constant foarte bune recolta de grâu din această toamnă şi dacă vor aplica erbicidarea preemergentă:

Ing. Constantin Voinea, com Albeşti-Paleologu, Prahova:

1. Cultură premergătoare: floarea-soarelui şi rapiţă (în lipsa terenului pentru o structură corectă, grâul după grâu poate merge doar pentru un singur an, cu compensările necesare de nutrienţi).

2. Epoca de semănat: după 1 octombrie.

3. Pregătirea solului şi semănatul: un disc supergreu şi semănat cu maşină complexă, care asigură tocarea resturilor vegetale, afânare şi mărunţire sol, semănat, tăvălugit.

4. Norma de sămânţă la hectar, în funcţie de soi, între 170-200 kg/ha.

5. Fertilizarea cu 200 kg/ha complex NPK 19-47-0 (doza corectă ar fi de 300 kg/ha, dar există restricţii financiare).

6. Erbicidarea de toamnă nu se execută. „Am auzit de această soluţie, dar am mai multe argumente tehnice, economice şi ştiinţifice să nu o fac decât să o aplic“, declară fermierul.

Ing. Viorel Matei, preşedintele Asociaţiei cultivatorilor de cereale şi plante tehnice Timiş:

1. Cultură premergătoare: pe 65% din suprafaţă soia, floarea-soarelui şi porumb, pe restul grâu după grâu, cu un supliment de tratare a seminţei fungicid + insecticid şi avantajul pregătirii excelente a solului.

2. Epoca de semănat: după 1 oc­tombrie – finalizare la jumătatea lunii (semănatul mai devreme conduce la o masă vegetativă sporită care favorizează atacul bolilor şi dăunătorilor).

3. Pregătirea terenului: varianta 1, după premergătoare care lasă solul cu multe resturi vegetale şi în con­diţiile pedologice din zona Cenadului, se practică dezmiriştit – scarificare la 25-30 cm-grapă sau combinator – semănat + tăvălugit; varianta 2, după grâu de exemplu, dezmiriştit – arat – 1 sau 2 discuri – semănat + tăvălugit.

4. Norma de sămânţă la hectar: în funcţie de capacitatea de înfrăţire a soiului, MMB şi densitatea dorită, între 200-270 kg/ha, doza fiind calculată de fiecare fermier în parte.

5. Fertilizare: în funcţie de planta premergătoare, de tipurile de îngrăşământ aplicate anterior, capacitatea de aprovizionare a solului cu elemente nutritive, potenţialul productiv urmărit şi posibilităţile financiare, se aplică îngrăşăminte complexe NPK 18-40-0, 20-20-0, 15-15-15, unde este nevoie şi de potasiu, 250 kg/ha.

6. Erbicidare preemergentă: nu se execută „Recomandarea ţine de raţiuni pur comerciale. Am auzit/ văzut şi eu indicaţiile specialiştilor, dar ingineri suntem şi noi. Nu ne lăsăm furaţi de „glumele“ care le aduc lor profituri imense“, declară fermierul.

Articole înrudite

Articole recente - Lumea Satului